Σας πληροφορούμε ότι οι θέσεις για το πούλμαν του ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ για το Λεωνίδιο έχουν καλυφθεί