ΓΕΝΙΚΑ

Ο δικτυακός τόπος apollonrunnersclub.gr (στο εξής “site”) είναι δημιουργία του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου “ΑΠΟΛΛΩΝ” Δυτικής Αττικής και ασχολείται με θέματα του μαζικού αθλητισμού και ειδικά των αγώνων δρόμων και των αγώνων υπεραποστάσεων. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πλοηγηθεί στις σελίδες του site, αρκεί προηγουμένως να έχει διαβάσει προσεκτικά και να έχει πλήρως αποδεχθεί τους ακόλουθους όρους.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Οι χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού  τόπου, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα δεδομένα, το κείμενο τις πληροφορίες και όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύουν, αποστέλλουν ή με κάθε άλλο τρόπο κάνουν διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του site. Το apollonrunnersclub.gr δεν είναι δυνατόν να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που δημοσιεύεται από τα μέλη/επισκέπτες του και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια, την ακεραιότητα, την νομιμότητα ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο επισκέπτης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι με την πλοήγησή του στον δικτυακό τόπο μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο.  Σε περίπτωση που το apollonrunnersclub.gr λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη, ή άλλη ζημιά σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει άμεσα αυτό το περιεχόμενο και να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του μέλους που παραβιάζει τους κανόνες του παρόντος και να προσφύγει στην δικαιοσύνη προς όφελος τόσο του επισκέπτη/μέλους που θίγεται άμεσα από το περιεχόμενο ανήθικου, προσβλητικού, ή συκοφαντικού δημοσιεύματος, όσο και του ιδίου του συλλόγου του οποίου ο δικτυακός τόπος αποτελεί πνευματικό δικαίωμα. Οι επισκέπτες/μέλη συμφωνούν να μη κάνουν χρήση των υπηρεσιών του site για:

1.  Δημοσίευση περιεχομένου που είναι συκοφαντικό, επιβλαβές, απειλητικό, βίαιο, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, υβριστικό, ρατσιστικό, αντιδημοκρατικό, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή προτρέπει σε άλλο ποινικό αδίκημα που υπόκειται στις διατάξεις του κοινού ποινικού κώδικα.

2.  Πρόκληση βλάβης πνευματικής ή υλικής σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο, για όλες τις διατάξεις που προβλέπει ο αστικός και ο ποινικός κώδικας.

3.  Μίμηση, παραχάραξη, αλλοίωση των αναγνωριστικών των μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως  προς την προέλευση του περιεχομένου που δημοσιεύεται μέσω των υπηρεσιών του site.

4. Την δημοσίευση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν την λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού (software) ή εξοπλισμού (hardware) ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

5. Παραβίαση οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής , διεθνούς νομοθεσίας ή και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή καλύπτει τις υπηρεσίες που προσφέρει το site.

ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Το apollonrunnersclub.gr είναι δυνατόν να παρέχει μέσω των σελίδων του δεσμούς (Links) που παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Το site δεν ελέγχει την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών αυτών των δικτυακών τόπων. Ο επισκέπτης του apollonrunnersclub.gr, για κάθε πρόβλημα που τυχόν προκύψει  και οφείλεται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους, οφείλει να απευθυνθεί σε αυτούς, οι οποίοι φέρουν  και ακέραια την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του apollonrunnersclub.gr συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, φωτογραφιών, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων  αυτού του δικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του apollonrunnersclub.gr και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου  και των διεθνών  συμβάσεων και συνθηκών. Για κανένα μέρος αυτού του περιεχομένου δεν επιτρέπεται η πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση.