ο σύνδεσμος της διαδρομής του αγώνα ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΑ