9 ΠΤΩΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ

 

 

Ο   Σύνδεσμος Λαογραφικού – Ιστορικού Μουσείου Ακραιφνίου ,  διοργανώνει την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019  , ώρα 9:00 π.μ , στο Ακραίφνιο – Bοιωτίας  ( 107 χλμ Ε.Ο Αθηνών _ Λαμίας) τον 9ο Πτώιο Αγώνα Δρόμου Ακραιφνίου

Θα ακολουθήσει η σχετική προκήρυξη με όλες τις λεπτομέρειες

 

 

 

 

 

ΤΟ Δ / Σ