Στην Αθήνα σε χώρο κοντά στα γραφεία του ΣΕΓΑΣ (Συγγρού 137) πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 14:00, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.).

Παρόντες κατά την διάρκεια της συνεδρίασης ήταν οι:

 • Γούλας Νικόλαος
 • Διαμαντής Γεώργιος
 • Λιαπής Κων/νος
 • Διακουμάκος Παύλος
 • Καμπαξής Σπύρος
 • Καραβασίλης Βλάσσης
 • Κυριαζής Κων/νος
 • Λαζαρίδης Κυριάκος

Συμμετείχε επίσης ο τεχνικός σύμβουλος της ΕΟΣΛΜΑ-Υ Σάμιος Κων/νος

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, για την εγκυρότητα της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διάβασε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 • Εκδήλωση βραβεύσεων ομαδικών κατηγοριών, 30ου ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.
 • Άνοιγμα λογαριασμού.
 • Βιβλία
 • Εξουσιοδοτήσεις
 • Εφαρμογή αποφάσεων. Ορισμός υπευθύνου-απολογισμός.
 • Γραφεία.
 • Καλεντάρι σε συνεργασία με ΣΕΓΑΣ και πλαίσιο αρχών.
 1. Ο πρόεδρος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις συζητήσεις του με τον αντίστοιχο του, στο Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ σχετικά με την Εκδήλωση βραβεύσεων ομαδικών κατηγοριών, 30ου ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Ανέγνωσε την επιστολή που έλαβε από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ η οποία περιείχε το αποτέλεσμα των συνομιλιών ήτοι να βραβευτούν τόσο οι σύλλογοι σύμφωνα με την πρόταση της Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.-Υ όσο και με την κατάταξη τους. Η συζήτηση θα συνεχιστεί, μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για τα επόμενα χρόνια. Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τις ενέργειες του προέδρου.
 2. Συζητήθηκε το θέμα Νο 7: Καλεντάρι σε συνεργασία με ΣΕΓΑΣ και πλαίσιο αρχών. Αποφασίστηκε, συνεχιστεί η επεξεργασία των προτάσεων και να συνεχιστούν οι συζητήσεις.
 3. Δόθηκαν ομόφωνα εξουσιοδοτήσεις για τεχνικά θέματα.
 4. Οργανωτική Επιτροπή «Μαραθώνιος Μεσσήνης 2013».Το Δ.Σ. ανταποκρινόμενο σε αίτημα του ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ για υπόδειξη μελών για την Οργανωτική Επιτροπή (ένας εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του) του Μαραθωνίου Μεσσήνης 2013, αποφάσισε ομόφωνα να ορίσει: Τον Χρήστο Καλομοίρη με αναπληρωτή τον Νικόλαο Καλυβιώτη
 5. Γραφεία. Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε για την επίσκεψη στο Ελληνικό. Ακόμη δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και το θέμα παράμεινε ανοικτό για επόμενη συνεδρίαση.
 6. Εφαρμογή αποφάσεων Δ.Σ. ΕΟΣΛΜΑ-Υ. Το θέμα παράμεινε ανοικτό για επόμενη συνεδρίαση.

Επόμενη συνεδρίαση παραμένει η 9/3/2013, στα γραφεία του ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, εάν δεν έχουν παραληφτεί τα γραφεία της ΕΟΣΛΜΑ-Υ και ώρα 17:00.

Η Ατζέντα της συνεδρίασης θα σταλεί στα μέλη πριν την συνεδρίαση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων.


Ν. Γούλας Γ. Διαμαντής

Πρόεδρος Δ.Σ. Γεν. Γραμματέας

Διακουμάκος Παύλος
Καμπαξής Σπυρίδων
Καραβασίλης Βλάσσης
Κυριαζής Κων/νος
Λαζαρίδης Κυριάκος
Λιαπής Κων/νος