ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΑΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 26-03-2013

Στην Αθήνα σήμερα, μετά τη συνάντηση αντιπροσωπίας της Ομοσπονδίας μας, με την ΓΓΑ κα Κυριακή Γιαννακίδου, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 13:00, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.).

Παρόντες κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ ήταν τα μέλη:

 • Γούλας Νικόλαος
 • Διαμαντής Γεώργιος
 • Λιαπής Κων/νος
 • Διακουμάκος Παύλος
 • Καραβασίλης Βλάσσης
 • Λαζαρίδης Κυριάκος

Συμμετείχε ο κ. Βασίλης Κατσίφας από το Σύλλογο Σμοκόβου, Καρδίτσας, καθώς επίσης και ο τεχνικός σύμβουλος της ΕΟΣΛΜΑ-Υ κ. Κων/νος Σάμιος.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, για την εγκυρότητα της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διάβασε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 • Εφαρμογή αποφάσεων. Ορισμός υπευθύνου-απολογισμός.
 • Διάθεση των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν από τους συλλόγους στον Μαραθώνιο του 2012.
 • Καλεντάρι σε συνεργασία με ΣΕΓΑΣ και πλαίσιο αρχών.
 • Αίτημα συλλόγου «ΖΕΥΣ» ΠΙΕΡΙΑΣ
 • Διάφορα.

Ο πρόεδρος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα της συνάντησης με την ΓΓΑ κα Κ Γιαννακίδου, με θέμα την ειδική αθλητική αναγνώριση.

Η συνάντηση με την ΓΓΑ διήρκεσε περισσότερο του προγραμματισμένου χρόνου. Έτσι το πρώτο θέμα έμεινε για συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση λόγω ελλείψεως χρόνου.
Μετά από ενημέρωση το Διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τις ενέργειες του προέδρου και του Γεν. Γραμματέα.
Το θέμα λόγω ελλείψεως χρόνου έμεινε για συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση.
Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να μην εκδοθεί κάποια ανακοίνωση, κρίνοντας ότι δεν συντρέχει λόγος. Εξουσιοδοτήθηκε ο πρόεδρος και ο Γ Γραμματέας να συντάξουν επιστολή προς τον σύλλογο «ΖΕΥΣ» ΠΙΕΡΙΑΣ.

Ο Ειδικός Γραμματέας Βλάσσης Καραβασίλης πρότεινε:

 • Να ζητηθεί από το Μουσείο Μαραθωνίου δρόμου να παραχωρηθεί αίθουσα στην ΕΟΣΛΜΑ-Υ.
 • Να συσταθεί, στην συνέχεια, στους συλλόγους να αγοράσουν μικρά εκθετήρια και να τοποθετήσουν αντικείμενα τους στην ανωτέρω αίθουσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση και αποφάσισε να την προτείνει στην επόμενη Γενική Συνέλευση καθώς κρίθηκε πως αυτό είναι το αρμόδιο σώμα, για να αποφασίσει.

Η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ ορίστηκε για το Σάββατο 18 Μαΐου 2013, στα γραφεία του ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, εάν δεν έχουν παραληφτεί τα γραφεία της ΕΟΣΛΜΑ-Υ και ώρα 17:00.

Η Ατζέντα της συνεδρίασης θα σταλεί στα μέλη πριν την συνεδρίαση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων

Ν. Γούλας Γ. Διαμαντής

Πρόεδρος Δ.Σ. Γεν. Γραμματέας

Διακουμάκος Παύλος
Καραβασίλης Βλάσσης
Λαζαρίδης Κυριάκος
Λιαπής Κων/νος