Το Δ.Σ. του Ομίλου Υπεραποστάσεων Κρήτης αποφάσισε τη μείωση της ετήσιας συνδρομής μελών από τριάντα (30) ευρώ σε είκοσι (20) ευρώ.