Θα υπάρχει συνεχής ροή και απεικόνιση των δρομέων σε χάρτη, ανάλογα με το που βρίσκονται. Επίσης ανά δρομέα θα υπάρχουν πληροφορίες όπως ρυθμός κίνησης ανά χρονομετρούμενο τμήμα αλλά και γενικός μέσος όρος.
 – 100χλμ:
 – 50χλμ: