Ο Σ.Δ.Υ.Θεσσαλονίκης διοργανώνει τετραήμερη οδική εκδρομή στην Ρουμανία

για τον ορεινό μαραθώνιο (και αγώνα 14 χλμ) EcoMarathon 2015, που θα γίνει

το Σάββατο 9 Μαϊου 2015. Πληροφορίες θα βρείτεστην ιστοσελίδα www.sdyth.gr 

και στην ενότητα Αγώνες.