ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
« ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
www.periclis.com.cy
 
25 Χρόνια ζωής και προσφοράς 1987 – 2012

Δελτίο Τύπου

Το Παγκύπριο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Δρομέων Κύπρου «Περικλής Δημητρίου» διοργανώνει τον 4ον Συμβολικό τρέξιμο εις μνήμη Χριστόδουλου Παπαχριστοδούλου το Σάββατο 30/6/12 στις 16:45.

Αφετηρία Alpha Bank στο Λιμάνι Λάρνακας και τερματισμός στο κοιμητήριο.

Πληροφορίες: 99 411411, 99 457900, 99 528602, www.periclis.com.cy

 

Σας ευχαριστούμε
Σωκράτης Σωκράτους, Πρόεδρος Σωματείου «Περικλής Δημητρίου»