Ευχαριστούμε τις εταιρείες ΒΙΚΟΣ Α.Ε, DATA FOOD, και  DOLE A.E για την υποστήριξη τους στον 12ο Σαρωνικό δρόμο.