• Πρόεδρος: Γούλας Νικόλαος
  • Γεν. Γραμματέας: Διαμαντής Γεώργιος
  • Αντιπρόεδρος: Λιαπής Κων/νος
  • Ταμίας: Διακουμάκος Παύλος
  • Ειδ. Γραμματέας: Καραβασίλης Βλάσσης
  • Αναπ. Ταμίας: Κυριαζής Κων/νος
  • Έφοροι: Καμπαξής Σπυρίδων, Μπαράκος Μιλτιάδης, Μαραγκός Σπυρίδων, Λαμπρινίδης Δημήτριος
  • Εκπρόσωπος της ΕΟΣΛΜΑ-Υ στην επιτροπή του διεθνούς Μαραθωνίου Αθηνών «ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ»: Λαζαρίδης Κυριάκος