Ελάτε να τρέξουμε στον 1 ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΑΣΤΡΩΝ στην Ρούμελης   Κυριακή 20/6/2021