ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

http://acropolishalfmarathon.gr/index.php?option=com_joodb&view=catalog&format=html&reset=false&ordering=&orderby=rank&Itemid=60&task=&race[0]=Half&gender[0]=&club[0]=&nationality[0]=&search=search...&searchfield=ALL&limit=100&lang=gr

ΠΑΝΕΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

http://acropolishalfmarathon.gr/index.php?option=com_joodb&view=catalog&format=html&reset=false&ordering=&orderby=rank&Itemid=64&task=&race[0]=Half&gender[0]=&club[0]=&nationality[0]=&search=search...&searchfield=ALL&limit=100&lang=gr

8ΧΛΜ

http://acropolishalfmarathon.gr/index.php?option=com_joodb&view=catalog&Itemid=61〈=gr