Σήμερα την 24η Μαρτίου του 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μμ συνήλθαν σε προγραμματισμένη συνεδρίαση σύμφωνα με το καταστατικό, οι κάτωθι πλειονοψηφήσαντες εκλεχθέντες για τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δρομέων Οδοιπόρων Εορδαίας.
1. ΜΠΑΛΤΖΗΣ Πέτρος
2. ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος
3. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Κωνσταντίνος
4. ΣΤΕΦΑΝΟΓΛΟΥ Τάνια
5. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ηλίας
Μετά από διαλογική συζήτηση και τις σχετικές προτάσεις που έγιναν για τη θέση του προέδρου,αντιπροέδρου, γραμματέα, ταμία και εφόρου , ψηφίσθηκε και εκλέχθηκε ομόφωνα η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΔΟ Εορδαίας ως ακολούθως:
1. Πρόεδρος: MΠΑΛΤΖΗΣ Πέτρος
2. Αντιπρόεδρος: ΣTOΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος
3. Γραμματέας : ΤΣΑΚΙΡΗΣ Κωνσταντίνος
4. Ταμίας: ΣΤΕΦΑΝΟΓΛΟΥ Τάνια
5. ‘Εφορος: ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ηλίας
E-mail: sdoeor@gmail.com