24ωρο 12-13 Απριλιου
48ωρο 11-13 Απριλιου
72ωρο 10-13 Απριλιου
6-ημερο 7-13 Απριλιου
Περισσοτερες πληροφοριες στο www.dayrunners.gr/