Παρακαλούνται όσοι δεν έχουν ταχτοποιήσει την οικονομική εκκρεμότητα για τον 9ο Σαρωνικό να το πραγματοποιήσουν για την καλύτερη οργάνωση των αναγκών του αγώνα

Η Οργανωτική Επιτροπή