ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ
«3ος Γύρος Πανεπιστημιούπολης-Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου»
Σάββατο 7 Ιουνίου 2014
 
Ο Σύλλογος Αθλουμένων Πολυτεχνειούπολης-Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου (ΣΑΠΠΑΖ) υπό
την αιγίδα του Δήμου Ζωγράφου προκηρύσσει Λαϊκό Αγώνα Δρόμου με την ονομασία 3ος Γύρος
Πανεπιστημιούπολης-Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου.
 
ΓΕΝΙΚΑ
Πρόκειται για λαϊκό αγώνα δρόμου απόστασης 10 χιλιομέτρων που απευθύνεται σε ερασιτέχνες
δρομείς. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί και αγώνας 1.000 μέτρων για παιδιά.
Ο αγώνας αυτός, που πλέον έχει καθιερωθεί και πραγματοποιείται για 3η
 χρονιά, είναι η
συμβολή του ΣΑΠΠΑΖ στη δρομική κοινότητα που διευρύνεται συνεχώς και στόχο έχει να
προβάλει την αξία της άθλησης στην καθημερινή ζωή, ενώ αποτελεί μια ευκαιρία διεξαγωγής
ενός λαϊκού αγώνα στην τοπική κοινότητα, ώστε να φέρει το τρέξιμο πιο κοντά σε αθλητές,
θεατές και πολίτες.
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΑ
 
Ι. ΑΓΩΝΑΣ 10 ΧΛΜ
Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 7 Ιουνίου 2014
Ώρα εκκίνησης: 19:00
Απόσταση αγώνα: 10 χλμ.  
 
Σύλλογος
Αθλουµένων
Πολυτεχνειούπολης
ΠΑνεπιστηµιούπολης
Ζωγράφου
 
 www.sappaz.gr info@sappaz.gr
 
Σημείο εκκίνησης-τερματισμού: Είσοδος Πανεπιστημιούπολης ΕΚΠΑ (είσοδος από οδό Ούλωφ
Πάλμε)
Περιγραφή διαδρομής αγώνα: Είσοδος Πανεπιστημιούπολης (Ούλωφ Πάλμε) -εσωτερικός
δρόμος Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου- Έξοδος Πανεπιστημιούπολης (Νεκροταφείο
Ζωγράφου)- Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου – Είσοδος Πολυτεχνειούπολης (Ηρώων Πολυτεχνείου) –
Περιμετρική Οδός Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου – Έξοδος Πολυτεχνειούπολης (Ηρώων
Πολυτεχνείου)- Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου – Είσοδος Πανεπιστημιούπολης (Νεκροταφείο
Ζωγράφου)– εσωτερικός δρόμος Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου- Τερματισμός στην Είσοδο
Πανεπιστημιούπολης (Ούλωφ Πάλμε).
Χάρτης του αγώνα είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο του ΣΑΠΠΑΖ www.sappaz.gr στο μενού
Αγώνας > Χάρτης.
Σημείωση: Η διαδρομή είναι μετρημένη όπως επίσης καθ’ όλο το μήκος της θα είναι
φυλασσόμενη. Ο αγώνας θα γίνει με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
Σταθμοί Υποστήριξης – Τροφοδοσία: Στη διαδρομή θα υπάρχει 1 σταθμός τροφοδοσίας στο μέσο
της διαδρομής με νερό, όπως και στον τερματισμό.
Χρονομέτρηση-Αποτελέσματα: Η χρονομέτρηση θα γίνει ηλεκτρονικά (chip) και τα επίσημα
αποτελέσματα θα δημοσιευθούν αφού επικυροποιηθούν από την οργανωτική επιτροπή στην
ιστοσελίδα του Συλλόγου www.sappaz.gr τις επόμενες ημέρες του αγώνα.
Σήμανση διαδρομής: Θα υπάρχει χιλιομετρική ένδειξη ανά χιλιόμετρο σε όλη τη διαδρομή του
αγώνα.
Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα των 10 χλμ έχουν όλοι οι αθλητές και
αθλήτριες, άνω των 18 ετών, οι οποίοι θα τρέξουν με δική τους ευθύνη και θα πρέπει να έχουν
εξεταστεί πρόσφατα από ιατρό.
Κόστος Συμμετοχής: Το κόστος συμμετοχής για τον αγώνα των 10χλμ. είναι 5 ευρώ.
Δηλώσεις συμμετοχής – εγγραφές: Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ
ηλεκτρονικά μέσω συμπλήρωσης φόρμας στην ιστοσελίδα του συλλόγου www.sappaz.gr από
τις 15 Μαΐου 2014 με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 3 Iουνίου 2014.
Η εγγραφή πραγματοποιείται σε δύο στάδια:
Ο αθλητής συμπληρώνει τα στοιχεία του στην ηλεκτρονική φόρμα στον ιστότοπο του ΣΑΠΠΑΖ
www.sappaz.gr και τα αποστέλλει, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να καταθέσει το αντίτιμο της  
 
Σύλλογος
Αθλουµένων
Πολυτεχνειούπολης
ΠΑνεπιστηµιούπολης
Ζωγράφου
 
 www.sappaz.gr info@sappaz.gr
 
συμμετοχής του εντός 5 εργάσιμων ημερών στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου για την
ολοκλήρωση της εγγραφής, αλλά το αργότερο έως την Τρίτη 3 Ιουνίου 2014.
Η ηλεκτρονική φόρμα και ο αριθμός λογαριασμού θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΣΑΠΠΑΖ
www.sappaz.gr στις 15 Μαΐου με το άνοιγμα των εγγραφών.
Στην αιτιολογία της κατάθεσης θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του
αθλητή. Η εγγραφή θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο όταν έχει τακτοποιηθεί και οικονομικά.
Καταληκτική ημερομηνία για το κλείσιμο των εγγραφών είναι η Τρίτη 3 Ιουνίου 2014. Εφόσον
δεν έχει εμφανιστεί η κατάθεση του αντιτίμου από τον αθλητή που έκανε την εγγραφή έως και
αυτή την ημερομηνία, η εγγραφή θεωρείται άκυρη και ο αγωνιζόμενος δεν θα παραλάβει αριθμό
συμμετοχής – chip χρονομέτρησης.
Δεν θα πραγματοποιούνται εγγραφές την ημέρα του αγώνα.
Δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της εγγραφής ούτε επιστροφής χρημάτων που έχουν ήδη
κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό.
Οι αγωνιζόμενοι αποδέχονται με τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής τους τους όρους της
παρούσας προκήρυξης, καθώς και ότι οι φωτογραφίες και τα ονόματά τους μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ελεύθερα από τους διοργανωτές σε σχέση με την επικοινωνία του αγώνα στα
μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης.
Επίσης, με την εγγραφή τους και με τον αριθμό συμμετοχής που θα λάβουν την ημέρα του
αγώνα, οι αθλητές συμμετέχουν σε κληρώσεις δώρων που θα πραγματοποιηθούν την ημέρα του
αγώνα.
Παραλαβή αριθμού – chip: Η παραλαβή των αριθμών συμμετοχής θα γίνει την ημέρα του αγώνα
κατά τις ώρες 16:30 έως 18:30 στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο κοντά στο σημείο Εκκίνησης του
Αγώνα.
Υγειονομική Κάλυψη: Σε κάθε περίπτωση οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με αποκλειστικά δική
τους ευθύνη. Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για τυχόν θέμα υγείας ή για ατύχημα που
θα προκύψει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Από τους διοργανωτές δεν θα ζητηθούν ιατρικές
βεβαιώσεις εφόσον θεωρείται ότι οι αγωνιζόμενοι έχουν φροντίσει για τον προληπτικό ιατρικό
τους έλεγχο και συμμετέχουν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα θα υπάρχει υγειονομική κάλυψη από ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό καθώς και ασθενοφόρο.  
 
Σύλλογος
Αθλουµένων
Πολυτεχνειούπολης
ΠΑνεπιστηµιούπολης
Ζωγράφου
 
 www.sappaz.gr info@sappaz.gr
 
Φύλαξη αντικειμένων – ιματισμού: Θα υπάρχει διαθέσιμος χώρος για όσους αθλητές επιθυμούν
να αφήσουν τα πράγματά τους, με άτομο που θα διαχειρίζεται την παραλαβή και την παράδοσή
τους. Ο Σύλλογος και η οργανωτική επιτροπή δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή
φθορά των αντικειμένων που έχουν αφεθεί στο χώρο αυτό που δε θεωρείται φυλασσόμενος και
συστήνουν στους αθλητές να μην αφήσουν χρήματα, αντικείμενα αξίας, έγγραφα κτλ.
Χρονικό όριο αγώνα: Οι δρομείς θα πρέπει να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους σε 2 ώρες. Σε
αντίθετη περίπτωση θα κινούνται με δική τους ευθύνη στη διαδρομή.
Διακρίσεις – Έπαθλα: Θα βραβευθούν οι τρεις (3) πρώτοι άνδρες και οι τρεις (3) πρώτες γυναίκες
της γενικής κατάταξης. Σε όλους τους δρομείς που θα τερματίσουν θα δοθεί αναμνηστικό
δίπλωμα και μετάλλιο.
 
ΙΙ. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1.000 Μ
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί αγώνας 1.000 μέτρων για παιδιά ηλικίας έως
15 ετών.
Η εκκίνηση του παιδικού αγώνα θα γίνει λίγο μετά τις 19:00 αφού πραγματοποιηθεί η εκκίνηση
του αγώνα των 10 χιλιομέτρων, από το ίδιο σημείο. Η διαδρομή θα είναι πλήρως φυλασσόμενη.
Η δήλωση συμμετοχής για τα παιδιά θα πραγματοποιείται την ημέρα του αγώνα και θα πρέπει
απαραίτητα να υπογράφεται από τον κηδεμόνα τους. Οι γονείς και κηδεμόνες υπογράφοντας την
δήλωση αποδέχονται την αποκλειστική ευθύνη τους για τη συμμετοχή του παιδιού στον αγώνα.
Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για τυχόν θέμα υγείας ή για ατύχημα που θα προκύψει
κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Στα παιδιά που θα τερματίσουν στον αγώνα θα τους δοθεί αναμνηστικό Δίπλωμα και Μετάλλιο.
Θα βραβευτεί επίσης με κύπελλο το σχολείο με την μεγαλύτερη συμμετοχή μαθητών.
Η συμμετοχή στον παιδικό αγώνα είναι δωρεάν.
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.sappaz.gr στο μενού Αγώνας θα βρείτε όλες τις πληροφορίες
καθώς και την προκήρυξη. Η ιστοσελίδα, καθώς και το προφίλ και η σελίδα του ΣΑΠΠΑΖ στο
facebook ενημερώνονται διαρκώς.  
 
Σύλλογος
Αθλουµένων
Πολυτεχνειούπολης
ΠΑνεπιστηµιούπολης
Ζωγράφου
 
 www.sappaz.gr info@sappaz.gr