ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
12
ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
«ΤΥΡΝΑΒΟΣ – ΛΑΡΙΣΑ»
Ο Δήμος Λαρισαίων και ο Δήμος Τυρνάβου, σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας
και τη στήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού–
Υπεραποστάσεων, προκηρύσσουν τον 12
ο Ημιμαραθώνιο αγώνα δρόμου «ΤΥΡΝΑΒΟΣ– ΛΑΡΙΣΑ»
με τους παρακάτω όρους:
Ημερομηνία : Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2014
Αφετηρία : Κεντρική πλατεία Τυρνάβου
Τερματισμός : Κεντρική πλατεία Λάρισας
Ώρα εκκίνησης : 11.00
Ώρα Απονομών : 13.30
Διαδρομή : 21,1 χλμ.: Επί του οδικού άξονα που ενώνει τις δύο πόλεις (Τύρναβο –
Λάρισα) με παράκαμψη στο 5ο
χλμ προς Αγία Σοφία – Δένδρα και στη
συνέχεια ξανά είσοδος στον άξονα έως την Γέφυρα Αλκαζάρ – Μητρ.
Δωροθέου – Σκληρού – Γέφυρα ΔΕΥΑΛ – πεζόδρομος κοίτης Πηνειού – από
τη Β΄ Γέφυρα Πηνειού είσοδος στην Καλλιθέας – Αθηνάς – Θέτιδος – Κύπρου
– Κεντρική Πλατεία (Τερματισμός).
Συμμετοχή : Ελεύθερη
Κάθε αθλητής συμμετέχει με δική του ευθύνη.
Αθλητές κάτω των 18 ετών συμμετέχουν με ευθύνη των γονέων τους.
 (Θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση μαζί με τη δήλωση συμμετοχής).
Κανονισμοί : Ισχύουν οι κανονισμοί του ΣΕΓΑΣ.
Κατηγορίες : Α/ ΑΝΔΡΩΝ Β/ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Έως 18 ετών 6 .45 –49 ετών 1. Έως 29 ετών
2. 19 – 29 ετών 7. 50 – 54 ετών 2. 30 – 44 ετών
3. 30 – 34 ετών 8. 55 – 59 ετών 3. 45 ετών και άνω
4. 35 – 39 ετών 9. 60 – 67 ετών
5. 40 – 44 ετών 10. 68 ετών και άνω.
Κατηγορία θα συγκροτείται εφόσον συμμετέχουν τουλάχιστον 4 αθλητές. Σε αντίθετη
περίπτωση η κατηγορία θα συγχωνεύεται στην αμέσως επόμενη, ή στην προηγούμενη αν πρόκειται
για την τελευταία
Έπαθλ