Σας ενημερώνουμε ότι ο 13ος Ημιμαραθώνιος Δρόμος «Στα χνάρια του Παυσανία», Ελευσίνα – Μέγαρα, πρόκειται φέτος να διεξαχθεί την 6/10/2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00
Την αιτηση με email pafsanias.hmimar@gmail.com κ. ΙΕΡΟΘΕΟ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΤΣΙΡΗ
Με το παρόν σας επισυνάπτουμε το φυλλάδιο του αγώνα καθώς και έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης και Δήλωσης Συμμετοχής με λευκό φόντο για καλύτερη απόδοση στο φαξ 22960 – 25666, 82374, 32719