Υπήρξαν μερικές περιπτώσεις που είχαν προστεθεί περιστροφές σε κάποιους λίγους αθλητές με χρόνο πολύ μικρό. (από μερικά δευτερόλεπτα ή και μηδέν). Οπότε έγιναν οι σχετικές διορθώσεις και χρειάστηκε να αφαιρεθούν κάποιοι γύροι.

 
Ο τεράστιος όγκος δεδομένων στο 12ώρο, δεν επιτρέπει να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα σε Excel παλιότερης version καθώς δεν δέχεται τόσο μεγάλο πλήθος εγγραφών.
Βάζουμε λοιπόν, για αυτόν τον λόγο, δυο αρχεία για το 12ωρο. Η διαφορά τους είναι στην ανάλυση.