Φέτος η εγγραφη στον βαλλιάνειο γίνεται ηλεκτρονικά στο https://results.chronolog.gr/registration.aspx?h=509581cbc9d2b137087327a7c5a9bcb6 και φοράμε όλοι τσιπακια