ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ “CARDIORUN

 

     Σας παραθέτουμε την Επίσημη Προκήρυξη του Αγώνα, η οποία προβλέπει με ακρίβεια τους όρους, τους κανονισμούς και τις προϋποθέσεις, διεξαγωγής του αγώνα και της συμμετοχής των δρομέων, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Ανοικτό Αγώνα Δρόμου “CARDIO RUN”.

 

Χρόνος Διεξαγωγής: Ο Αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014

 

Αποστάσεις και Κατηγορίες του Αγώνα: Στον αγώνα, οι δρομείς μπορούν να επιλέξουν τη συμμετοχή τους σε μία από τις ακόλουθες δύο διαδρομές:

α ) Δρόμος  απόστασης 3 χιλιομέτρων β ) Δρόμος απόστασης 8 χιλιομέτρων

 

Οι αποστάσεις των 3 και 8 χιλιομέτρων περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

 

1η κατηγορία Γυναίκες: δρόμος απόστασης τριών (3) χιλιομέτρων
2η κατηγορία Άνδρες: δρόμος απόστασης τριών (3) χιλιομέτρων

3η κατηγορία Γυναίκες: δρόμος απόστασης οκτώ (8) χιλιομέτρων

4η κατηγορία Άνδρες: δρόμος απόστασης οκτώ (8) χιλιομέτρων

5η κατηγορία Ομαδικής Συμμετοχής Γυναικών & Ανδρών: δρόμος απόστασης οκτώ (8) χιλιομέτρων.

 

Συγκέντρωση Δρομέων: Σημείο συγκέντρωσης των δρομέων, ορίζεται ο αύλειος χώρος του Ολυμπιακού Ακινήτου του TAE KWON DO, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής. Οι δρομείς δύνανται να προσέρχονται στο χώρο συγκέντρωσης, την ημέρα διεξαγωγής του Αγώνα από τις 07.30.

 

Εκκίνηση και Τερματισμός Αγώνα: Η εκκίνηση και ο τερματισμός των αποστάσεων 3 & 8 χιλιομέτρων, θα πραγματοποιηθούν στον αύλειο χώρο του Ολυμπιακού Ακινήτου του TAE KWON DO, στο παλαιό Φάληρο Αττικής.

 

Ώρες Εκκίνησης Αγωνισμάτων: Η εκκίνηση για το δρόμο απόστασης 3 χιλιομέτρων, θα δοθεί στις 09.30. Για το δρόμο απόστασης 8 χιλιομέτρων, η εκκίνηση θα δοθεί στις 10.00.

 

Δικαίωμα συμμετοχής: Στους δρόμους απόστασης 3 & 8 χιλιομέτρων , έχουν δικαίωμα συμμετοχής, μέλη γυμναστηρίων, αθλούμενοι ερασιτέχνες δρομείς και δρομείς οι οποίοι ανήκουν σε οργανωμένα σωματεία

 
 

Ατομική ευθύνη των Δρομέων: Οι δρομείς, θα αγωνισθούν με δική τους ευθύνη και μόνον αφού υπογράψουν σχετική δήλωση, κατά την παραλαβή του αριθμού συμμετοχής τους στον αγώνα, η οποία απαλλάσσει τους διοργανωτές, από ενδεχόμενες οργανικές επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής τους προσπάθειας.

 
 

Κανονισμοί Αγώνα: Τόσο στο δρόμο απόστασης 3 χιλιομέτρων, όσο και στο δρόμο απόστασης 8 χιλιομέτρων, ισχύουν οι κανονισμοί του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και της Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.Υ.

 
 

Σταθμοί διάθεσης νερού: Στους δρομείς, θα διατίθεται νερό στο 1,5 χιλιόμετρο του δρόμου απόστασης 3 χιλιομέτρων και στο 4 χιλιόμετρο του δρόμου απόστασης 8 χιλιομέτρων, καθώς και στο σημείο τερματισμού.

 
 

Απονομές Επάθλων: Στους 3 πρώτους νικητές της κάθε μίας από τις 5 κατηγορίες, που περιλαμβάνει ο Αγώνας, όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω, θα απονεμηθούν κύπελλο – μετάλλιο και δίπλωμα.

     Στις 3 πρώτες νικήτριες ομάδες της 5ης Κατηγορίας Ομαδικής Συμμετοχής γυναικών και ανδρών, του δρόμου απόστασης 8 χιλιομέτρων, θα απονεμηθούν κύπελλο, μετάλλιο και δίπλωμα. Για τον καθορισμό των 3 πρώτων ομάδων αυτής της κατηγορίας, θα χρησιμοποιηθεί η σειρά και ο χρόνος τερματισμού των 4 πρώτων δρομέων που θα τερματίσουν για κάθε ομάδα.

   Επίσης αναμνηστικά μετάλλια και διπλώματα του Αγώνα, θα δοθούν σε όλους τους δρομείς που θα συμμετέχουν στον Αγώνα.

 
 

Δώρα: Στην πρώτη νικήτρια και στον πρώτο νικητή , των 2 κατηγοριών των δρόμων απόστασης 3 και 8 χιλιομέτρων, θα δοθεί ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ για προϊόντα και υπηρεσίες συνολικής αξίας 1000 ευρώ, στον κάθε ένα.

     Στη δεύτερη νικήτρια και το δεύτερο νικητή, των 2 κατηγοριών των δρόμων απόστασης 3 και 8 χιλιομέτρων, θα δοθεί ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ για προϊόντα και υπηρεσίες, συνολικής αξίας 500 ευρώ, στον κάθε ένα

     Στην Τρίτη νικήτρια και στον τρίτο νικητή των 2 κατηγοριών των δρόμων απόστασης 3 και 8 χιλιομέτρων, θα δοθεί ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ για προϊόντα και υπηρεσίες συνολικής αξίας 250 ευρώ, στον κάθε ένα.

     Στις πρώτες νικήτριες ομάδες της 5ης κατηγορίας Ομαδικής Συμμετοχής Γυναικών & Ανδρών, στο δρόμο απόστασης 8 χιλιομέτρων, θα δοθούν ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ για προϊόντα και υπηρεσίες συνολικής αξίας 2000 ευρώ στην πρώτη νικήτρια ομάδα, 1000 ευρώ στη δεύτερη νικήτρια ομάδα και 500 ευρώ στην Τρίτη νικήτρια ομάδα.

     Επίσης, για 40 δρομείς που θα συμμετέχουν στον Αγώνα, θα δοθεί στον κάθε ένα, ύστερα από κλήρωση, ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ, για προϊόντα και υπηρεσίες αξίας από 100 έως 500 ευρώ, στον κάθε τυχερό.

 
 

Δηλώσεις συμμετοχής: Η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα θα δέχεται συμμετοχές μέχρι και τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014. Οι δηλώσει συμμετοχής στον Αγώνα, γίνονται δεκτές με τους ακόλουθους τρόπους:

 
1 ) Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.cardiorun.gr
2 ) Mε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση cardiorun2014@gmail.com

3 ) Με αποστολή αίτησης συμμετοχής στους αριθμούς Fax 2109713322 & 2109734341

4 ) Με την υποβολή αίτησης συμμετοχής αυτοπροσώπως σε 50 γυμναστήρια μέλη του Συλλόγου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αττικής, τα οποία είναι Κέντρα Δήλωσης Συμμετοχής και μπορείτε και μπορείτε να ενημερωθείτε για τη διεύθυνση τους στα τηλέφωνα 2109765100 & 2109711213

 
 

Απαραίτητα προσωπικά στοιχεία για τη δήλωση συμμετοχής: Προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η δήλωση συμμετοχής των δρομέων, θα πρέπει να συμπληρώσουν στο έντυπο της αίτησης για συμμετοχή, τα ακόλουθα στοιχεία: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, έτος γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, email και σύλλογο ή γυμναστήριο στο οποίο ανήκουν.

 
 

Παραλαβή υλικού: Οι δρομείς, οι οποίοι θα διεκπεραιώσουν τη συμμετοχή τους στον αγώνα, θα μπορούν να παραλάβουν το σάκο με το υλικό τους, την Παρασκευή και το Σάββατο 3 & 4 Οκτωβρίου 2014, από 10.00 έως 21.00, από τη Γραμματεία του Αγώνα, η οποία θα λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στην έκθεση “ATHLETIC & FITNESSEXPO 2014”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Ακίνητο TAE KWON DO, στο Παλαιό Φάληρο.

 
 

Δρομείς εκτός Αττικής: Κατ’ εξαίρεση και μόνο για δρομείς, που θα προέρχονται εκτός Αττικής, οι οποίοι θα έχουν διεκπεραιώσει τη συμμετοχή τους, θα διευκολυνθούν να παραλάβουν το σάκο με το υλικό τους, εφ’ όσον δεν μπορέσουν την Παρασκευή ή το Σάββατο, να εξυπηρετηθούν την Κυριακή από 07.30 έως 08.30, από τη Γραμματεία του Αγώνα, που θα λειτουργεί, στον αύλειο χώρο του Ολυμπιακού Ακινήτου TAE KWON DO, στο Παλαιό Φάληρο.

 

Παράβολο συμμετοχής στον Αγώνα: Το κόστος συμμετοχής στον Αγώνα, ορίζεται στα επτά (7) ευρώ. Οι δρομείς μπορούν να καταβάλουν το ποσό με τους εξής τρόπους:

 

α ) στον Τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αττικής στην Τράπεζα Πειραιώς

Αριθμός λογαριασμού: 5036-062386-218

Αριθμός ΙΒΑΝ: GR2801720360005036062386218
 

β ) Εάν εγγραφούν αυτοπροσώπως σε κάποιο από τα γυμναστήρια που θα λειτουργούν σαν Κέντρα Δήλωσης Συμμετοχής, από όπου θα παραλάβουν σχετική απόδειξη πληρωμής.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής του υλικού: Οι δρομείς, για να παραλάβουν το σάκο με το υλικό του αγώνα, απαραίτητα, πρέπει να φροντίσουν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και να παρουσιάσουν στη Γραμματεία του Αγώνα, είτε το καταθετήριο στην τράπεζα του παράβολου συμμετοχής ή την απόδειξη πληρωμής του παράβολου συμμετοχής σε κάποιο από τα γυμναστήρια που προαναφέρουμε.

 

Φύλαξη προσωπικών αντικειμένων των δρομέων: Όσοι από τους δρομείς θελήσουν να φυλάξουν τα προσωπικά τους αντικείμενα κατά τη διάρκεια του αγώνα, μπορούν να παραδώσουν την τσάντα η οποία θα έχει επικολλημένο στο εξωτερικό μέρος της τσάντας τον αυτοκόλλητο αριθμό που θα τους χορηγηθεί εντός του σάκου με το υλικό του αγώνα. Η παράδοση της τσάντας με τα προσωπικά αντικείμενα των δρομέων, μπορεί να γίνει στα σημεία φύλαξης προσωπικών αντικειμένων των δρομέων, τα οποία θα λειτουργούν για την παραλαβή, την Κυριακή, ημέρα διεξαγωγής του Αγώνα, από 07.30 έως 09.00, παραπλεύρως της Γραμματείας του Αγώνα. Η επιστροφή των προσωπικών αντικειμένων των δρομέων θα γίνεται από το σημείο που τα παρέδωσαν και μόνο με την επίδειξη του επιστήθιου αριθμού συμμετοχής τους, στους υπεύθυνους φύλαξης και εφ’ όσον υπογράψουν για την παραλαβή της τσάντας τους. Η επιστροφή των προσωπικών αντικειμένων στους δρομείς, θα αρχίσει 15’ μετά τον τερματισμό των πρώτων δρομέων της κάθε απόστασης.

 

Παροχές στους Δρομείς: Κάθε δρομέας που θα συμμετέχει στον Αγώνα, θα έχει τις ακόλουθες παροχές:

 

·          Σάκος με το υλικό του αγώνα που θα περιέχει: επιστήθιο αριθμό συμμετοχής, αναμνηστικό T-shirt με το λογότυπο του Αγώνα, πρόσκληση επίσκεψης στην 7η Έκθεση “ATHLETIC & FITNESSEXPO 2014”, τετράπτυχο πρόγραμμα του Αγώνα, τσάντα για τη φύλαξη προσωπικών αντικειμένων με αυτοκόλλητο αριθμό ο οποίος θα συμπίπτει με τον επιστήθιο αριθμό συμμετοχής στον Αγώνα, φωτοτυπία του χάρτη της διαδρομής των αποστάσεων 3 & 8 χιλιομέτρων, εκπτωτική κάρτα για αγορά αθλητικού ιματισμού του Χορηγού του Αγώνα IMPACTACTIVITIES.

·          Ηλεκτρονική χρονομέτρηση

·          Αναμνηστικό μετάλλιο του Αγώνα

·          Αναμνηστικό Δίπλωμα του Αγώνα

·          Εμφιαλωμένα νερά κατά τη διαδρομή του Αγώνα και μετά τον τερματισμό.

·          Βιολειτουργικό καφέ

·          Φρούτα μετά τον τερματισμό

·          Αθλητική χειρομάλαξη για σωματική αποκατάσταση

·          Δωρεάν φωτογραφίες των δρομέων (από ειδική ιστοσελίδα)

·          Συμμετοχή σε 40 κληρώσεις για Δωροεπιταγές προϊόντων και υπηρεσιών συνολικής Αξίας δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ.

·          Μέριμνα για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του αγώνα.

·          Οι χάρτες με τις διαδρομές του αγώνα για τις αποστάσεις 3 & 8 χιλιομέτρων, είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.cardiorun.gr

 
 
Μιχάλης Μηνούδης
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του Αγώνα