Πανελλήνιοι 50χλμ Βάδην ανδρών και ημερίδα Γ/Ν/Ε/Π/Κ στις 3 Νοεμβρίου:
 www.segas.gr/SEGAS/NewPage.aspx

 
 
 
 
Οι υποτροφίες του ιδρύματος Λεβέντη:
 
www.segas.gr/SEGAS/NewPage.aspx