Άνοιξαν οι εγγραφές  δια μέσου του ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ για τον Μαραθώνιο Αθηνών και των παράλληλων αγώνων οι εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά από το site του συλλόγου μας στην ένδειξη Μαραθώνιος Αθηνών η γραπτώς από τα γραφεία του συλλόγου μας Νίκου 56 Αιγάλεω 8,30-9,30μμ καθημερινά καθώς και στις εκδρομές μας  . Ενημερώνουμε ότι το σύστημα θα κλείσει με τη συμπλήρωση των αριθμών που έχουν εγκριθεί για το σύλλογό μας.

Οι συμμετοχές για να είναι έγκυρες, θα συνοδεύονται με την υποχρεωτική καταβολή (εντός 5 εργασίμων ημερών) του ποσού των 10€ για όλους τους αγώνες για το βασικό πακέτο ή 25€ αντίστοιχα για το ενισχυμένο πακέτο, ειδάλλως θα απορρίπτεται η αίτηση. Ο τρόπος καταβολής-συμμετοχής θα γίνεται ως εξής:
Ο συμμετέχων αθλητής θα αναγράφει το όνομά του στο έντυπο κατάθεσης, καθώς και τη διοργάνωση στην οποία θέλει να συμμετέχει π.χ. Όνομα – Μαραθώνιος Αθηνών