Φίλοι μας σας επισυνάπτουμε έγγραφο της ΑΝΕΚ για έκπτωση σε όσα μέλη σας

τρέξουν στις 3-6-2012 στο Βενιζέλειο Δρόμο και στο Βενιζέλειο Ημιμαραθώνιο

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιάννης Πενταγιώτης