3ος ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ

Δήλωση συμμετοχής

Όνομα:………………………………………………….Επώνυμο:…………………………………………………………..……

altaltΟν.Πατρός:…………………………………………..                Ημ/νια  Γέννησης:………………Τάξη (μαθητές)……………

Φύλλο(σημειώστε με Χ)……………………………………….Ανδρας………..…………Γυναίκα……………………

Δ/νση:……………………………………………………………Πόλη:……………………………Τ.Κ:……………………………

altaltΤηλ./Κιν./email:……………………………………………………………………………………………………………………..

Αγώνας: (σημειώστε με Χ) 10,2 χλμ………………1000μ. για παιδιά ………………………………………….

 

Η δήλωση συμμετοχής συμπληρώνεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά

 (email opaap@peristeri.gr), μέχρι την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:210 5025380, 210 5062951, 210 5062958

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η δηλώνω υπεύθυνα ότι θα πάρω μέρος στον λαϊκό αγώνα δρόμου. Συμμετέχω με αποκλειστική δική μου ευθύνη και παραιτούμαι ατομικά και για λογαριασμό δικαιούχων από κάθε σχετική αποζημίωση  σε περίπτωση τραυματισμού ή προβλήματος υγείας. Επίσης δηλώνω ότι έχω πρόσφατη ιατρική βεβαίωση ,καλής υγείας και φυσικής κατάσταση, όπως απαιτείται για την δοκιμασία του αγωνίσματος.

Τέλος δηλώνω ότι επιτρέπω να χρησιμοποιηθεί το όνομα μου και η φωτογραφία μου ελεύθερα από τους διοργανωτές προς τα μέσα ενημέρωσης ή οπουδήποτε κριθεί σκόπιμο από αυτούς.

Προσοχή: για τα παιδιά απαραίτητη υπογραφή γονέα.

Υπογραφή                                                         υπογραφή γονέα                                            ημ/νία