Ο Δήμος Επιδαύρου, η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας, η Δ.Δ.Ε. Αργολίδας,ηΕ.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Περιφέρειας Πελοποννήσου,ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αργολίδας και η εταιρεία Ρώτας Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, προκηρύσσουν τον«8ο Επιδαύριο Δρόμο » με αφετηρία το Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου και τερματισμό το Αρχαίο Στάδιο Ασκληπιείου Επιδαύρου.

1. Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 28/05/2017.
2. Τόπος διεξαγωγής: ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 10:00,
ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Αρχαίο Στάδιο Ασκληπιείου Επιδαύρου.
3. Αποστάσεις – Κατηγορίες– Ηλικίες:
1) Κατηγορία «Περιπατητών»
Συμμετέχοντες: Άνδρες, γυναίκες και παιδιά από 16 ετών και άνω.
α. Απόσταση διαδρομής: 15 Km
Αφετηρία: Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου
Τερματισμός: Αρχαίο Στάδιο Ασκληπιείου Επιδαύρου
Ώρα εκκίνησης, 09.00.
β. Απόσταση διαδρομής: 7 Km
Αφετηρία: Είσοδος Αρχαίου Δρόμου ( Άγιος Ανδρέας )
Τερματισμός: Αρχαίο Στάδιο Ασκληπιείου Επιδαύρου
Ώρα εκκίνησης ,10.15.
2) Κατηγορία «Τρέξιμο 5 Km»
Συμμετέχοντες: Άνδρες, γυναίκες και παιδιά από 16 ετών και άνω.
α. Απόσταση διαδρομής: 5 Km
Αφετηρία: Αρχαίο Στάδιο Ασκληπιείου Επιδαύρου
Τερματισμός: Αρχαίο Στάδιο Ασκληπιείου Επιδαύρου
Ώρα εκκίνησης, 11.30.
β. Απόσταση διαδρομής 15 km
Αφετηρία:
Τερματισμός:
Ώρα εκκίνησης: 10:00
3) Κατηγορία «Μαθητών Δημοτικού» γεννηθέντων 2008 – 2006 – 2010
Συμμετέχοντες: Αγόρια και κορίτσια που έχουν γεννηθεί τις χρονολογίες:2008 – 2006 – 2010
Απόσταση διαδρομής: 300 m
Αφετηρία: Αρχαιολογικός Χώρος Ασκληπιείου Επιδαύρου
Τερματισμός: Αρχαίο Στάδιο Ασκληπιείου Επιδαύρου
Ώρα εκκίνησης, 12:15΄.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
« 8ος Επιδαύριος Δρόμος »

www.why-n.gr – T.: (+30) 210 9830680 – Εmail: contact@why-n.gr 2
4) Κατηγορία «Μαθητών Δημοτικού» γεννηθέντων 2005 – 2006 – 2007
Συμμετέχοντες: Αγόρια – κορίτσια που έχουν γεννηθεί τις χρονολογίες: 2005 – 2006 – 2007
Απόσταση διαδρομής: 600 m
Αφετηρία: Αρχαιολογικός Χώρος Ασκληπιείου Επιδαύρου
Τερματισμός: Αρχαίο Στάδιο Ασκληπιείου Επιδαύρου
Ώρα εκκίνησης, 12:20΄.
5) Κατηγορία «Μαθητών Γυμνασίου» γεννηθέντων 2002 – 2003 – 2004
Συμμετέχοντες: Αγόρια – κορίτσια που έχουν γεννηθεί τις χρονολογίες: 2002 – 2003 – 2004
Απόσταση διαδρομής: 800 m
Αφετηρία: Αρχαιολογικός Χώρος Ασκληπιείου Επιδαύρου
Τερματισμός: Αρχαίο Στάδιο Ασκληπιείου Επιδαύρου
Ώρα εκκίνησης, 12:30΄.
6) Κατηγορία «Μαθητών Λυκείου» γεννηθέντων 1999 – 2000 – 2001
Συμμετέχοντες: Αγόρια – κορίτσια που έχουν γεννηθεί τις χρονολογίες: 1999 – 2000 – 2001
Απόσταση διαδρομής: 1.000 m
Αφετηρία: Αρχαιολογικός Χώρος Ασκληπιείου Επιδαύρου
Τερματισμός: Αρχαίο Στάδιο Ασκληπιείου Επιδαύρου
Ώρα εκκίνησης.12.40.
4. Δικαίωμα συμμετοχής:
4.1 Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής (σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στην παράγραφο 3) οι
αθλητές – αθλήτριες που ανήκουν στα σωματεία – μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. όπως ορίζεται στην τελευταία
υπουργική απόφαση και στους οποίους – ες έχει εκδοθεί ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ, καθώς και
ανεξάρτητοι αθλητές – τριες και μαθητές – τριες από τα σχολεία της περιοχής που θα αγωνιστούν με δική
τους ευθύνη.
4.2Όλοι οι αθλητές-τριες έχουν δικαίωμα συμμετοχής ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ.
5. Δηλώσεις συμμετοχής:
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να γίνουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:www.why-n.grτο αργότερο μέχρι και τις
23/05/2017 και ώρα 14.00.
Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία δήλωση συμμετοχής.
• Η υποβολή της δήλωσης θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:www.why-n.gr.
• Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής το σωματείο δηλώνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ότι
αποδέχεται τους όρους της Γενικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος και την εφαρμογή των Κανονισμών
του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

www.why-n.gr – T.: (+30) 210 9830680 – Εmail: contact@why-n.gr 3
6. ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ:
Οι συμμετέχοντες αθλητές –τριες θα πρέπει να προσέρχονται ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στην Αίθουσα Κλήσης 45’
λεπτά πριν την τέλεση του αγωνίσματος, προκειμένου να δηλώσουν την παρουσία τους και να παραλάβουν τον
αριθμό και το Τσίπ συμμετοχής τους.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα τους επιτραπεί η συμμετοχή στους Αγώνες.
7. ΕΠΑΘΛΑ:
Στους τρεις(3) πρώτους-ες κάθε αγωνίσματος, θα απονεμηθούν μετάλλιο και δίπλωμα και στον 1ο νικητή θα
απονεμηθεί αναμνηστική πλακέτα του αγώνα.
8. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:
Με τη φροντίδα και την ευθύνη των Συλλόγων οι αθλητές –τριες πρέπει να έχουν εξετασθεί Ιατρικώς πριν
από τους αγώνες, όπως προβλέπει ο Νόμος 2725/99.
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ.
Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών – τριών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη
συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται στο πίσω μέρος του δελτίου του αθλητή –
τριας και το οποίο θεωρείται από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική
στρατιωτική μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ιατρούς.
Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή του.
Οι μαθητές – τριες θα πρέπει να εξεταστούν με ευθύνη των γονέων τους, για να διαπιστωθεί η καλή τους
υγεία, για ακίνδυνη συμμετοχή τους στον αγώνα όπου για να συμμετάσχουν θα πρέπει να προσκομίσουν
ιατρική βεβαίωση ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ.
9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι αγωνιζόμενοι θα φέρουν τον αριθμό στο στήθος και όχι στην πλάτη, για να διευκολυνθεί το έργο των
κριτών.
Οι δρομείς που δεν θα περάσουν μέσα από τη αψίδα τερματισμού, δεν θα συμπεριλαμβάνονται στα
αποτελέσματα.
Εκπρόσωποι, προπονητές, αθλητές και αθλήτριες παρακαλούνται να μη συγκεντρώνονται στο χώρο της
γραμματείας κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων για να αποφευχθούν τυχόν λάθη.
Στους αγώνες θα ισχύσουν οι επίσημοι κανονισμοί του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 2016.
Στους αγώνες, ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη, θα ρυθμίζεται από τους Τεχνικούς Υπεύθυνους και
τον Αλυτάρχη των αγώνων, σύμφωνα με τους κανονισμούς.
10. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Τεχνικός Υπεύθυνος του αγώνα ορίζεται ο Κ.Φ.Α. Καμπόσος Κων/νος, 6976651338.
11. ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Οι διοργανωτές είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίσουν με κάθε τρόπο την παρουσία ομάδας Ιατρών και
νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και την παρουσία ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ καθ’ όλη την διάρκεια διεξαγωγής των
αγωνισμάτων.
12. ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
www.why-n.gr – T.: (+30) 210 9830680 – Εmail: contact@why-n.gr 4
Αναλυτικές πληροφορίες για τον αγώνα θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.why-n.gr καθώς επίσης και στα
τηλέφωνα: 210-9830680 ή 6977405191, Πάνος Ρώτας.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
……………………………………………….

www.why-n.gr – T.: (+30) 210 9830680 – Εmail: contact@why-n.gr 5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΑΥΡΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
Ώρα Αγώνισμα Κατηγορία
09:00 15.000 μ. Περπατητές
10:00 15.000 μ. Τρέξιμο
10:15 7.000 μ. Περπατητές
11:30 5.000 μ. Τρέξιμο
12:15 300 μ. Κατηγορία «Μαθητών Δημοτικού» γεννηθέντων 2008 – 2006 – 2010
12:20 600 μ. Κατηγορία «Μαθητών Δημοτικού» γεννηθέντων 2005 – 2006 – 2007
12:30 800 μ. Κατηγορία «Μαθητών Γυμνασίου» γεννηθέντων 2002 – 2003 – 2004
12:40 1000 μ. Κατηγορία «Μαθητών Λυκείου» γεννηθέντων 1999 – 2000 – 2001