13ος γύρος Καλαμάτας
Σάββατο 27 Απριλίου 2013  ώρα 18.30
αφιερωμένος στα ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS
 
ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ