ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 « 7ος Επιδαύριος Δρόμος 2016»

 

Ο    Δήμος    Επιδαύρου, η   Αντιπεριφέρεια   Αργολίδας , η Εφορεία Αρχαιτήτων  Αργολίδας,  η Δ.Δ.Ε. Αργολίδας,  ο  ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ  Περιφέρειας Πελοποννήσου  και  ο σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αργολίδας   προκηρύσσουν   τον  7ο  Επιδαύριο Δρόμο 2016  με αφετηρία το Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου  και  τερματισμό  το  Αρχαίο  Στάδιο  Ασκληπιείου  Eπιδαύρου.

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Κυριακή  26/06/2016   

ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:  18:30΄

ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 15 χιλιόμετρα

ΑΦΕΤΗΡΙΑ-ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου – Αρχαίο Στάδιο Ασκληπιείου Επιδαύρου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ:

– Από αφετηρία 8Km άσφαλτος διαδρομή επίπεδη και ελαφρώς ανηφορική.

– Πέρασμα από αρχαίο μονοπάτι 2,5 Km, διαδρομή χωμάτινη και ανηφορική.

– Άσφαλτος διαδρομή 2,2 Km ανηφορική.

– Χωμάτινη διαδρομή 2,3 Km ανηφορική και κατηφορική μέχρι τον τερματισμό.

 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΝΕΡΩΝ(Εμφιαλωμένα)

1ος  Σταθμός  στο  Μικρό  Θέατρο  Αρχαίας  Επιδαύρου

2ος Σταθμός στην Άνω Επίδαυρο,4Km από την αφετηρία.

3ος Σταθμός στην είσοδο του Αρχαίου Μονοπατιού,3,7Km από τον 2ο σταθμό.

4ος Σταθμός στην έξοδο του Αρχαίου Μονοπατιού,2,9Km από τον 3ο σταθμό.

5ος Σταθμός στον τερματισμό,4,4Km από τον 4ο σταθμό.

-Μετά τον τερματισμό θα προσφέρεται φυσικός χυμός πορτοκαλιού Επιδαύρου.

 

 

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ:

Από την εκκίνηση έως τον τερματισμό η υψομετρική διαφορά είναι 335m.

Επίπεδη διαδρομή: 5,1 Km

Ανηφορική διαδρομή: 7,7 Km

Κατηφορική διαδρομή: 2,2 Km

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

– Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα δρόμου έχουν όλοι οι αθλητές και αθλήτριες που έχουν δηλώσει συμμετοχή έγκαιρα, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έντυπα (υποδείγματα 1 , 2 , 3).

– Ειδικότερα για τους αθλητές και αθλήτριες που είναι κάτω των 18 ετών, απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων τους (υπόδειγμα 2) και των μικρών κατηγοριών  (υπόδειγμα 3).

Χωρίς  τα  παραπάνω δεν θα  επιτραπεί  η  συμμετοχή τους  στον αγώνα.

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

1.    Υπεύθυνη Δήλωση-Δήλωση συμμετοχής (υπόδειγμα 1)

2.   Υπεύθυνη Δήλωση (υπόδειγμα 2, ειδικά για τους αθλητές – τριες κάτω των 18 ετών και των μικρών κατηγοριών υπόδειγμα 3 ).

 

Χωρίς τα παραπάνω δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή τους στον αγώνα.

 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΑ  ΟΡΙΑ

 

-Οι δρομείς των 15 Km θα πρέπει να ολοκληρώσουν την προσπάθεια τους σε 2 ώρες .Μετά από αυτό το χρονικό  όριο θα κινούνται με δική  τους   ευθύνη στη διαδρομή.

-Οι   περιπατητές   θα   πρέπει   να  ολοκληρώσουν  την  προσπάθεια τους σε 3 ώρες . Μετά  από αυτό το χρονικό όριο θα κινούνται  με δική  τους  ευθύνη στη διαδρομή.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 

Οι δηλώσεις συμμετοχής (υπόδειγμα 1) καθώς και οι υπεύθυνες δηλώσεις (υπόδειγμα 2,3) θα πρέπει να σταλούν στο Δήμο Επιδαύρου το αργότερο μέχρι  την Τρίτη  21   Ιουνίου 2016 και  ώρα 13:00 .        

  

Να αποσταλούν με e-mail στο  epidavriosdromos2015@yandex.com

 ή με fax στa :  27533-60102   και  2753399869

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

1.     Δήμος Επιδαύρου

   Τηλ. :2753360112    (  Γεώργιος  Αποστολόπουλος )

  Τηλ. : 2753360200   ( Κυριακή  Μάντζαρη )

  

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:

Θα ισχύσουν οι επίσημοι κανονισμοί Κλασσικού Αθλητισμού και οι ειδικές διατάξεις της προκήρυξης που σε κάθε περίπτωση αντίθεσης με τους κανονισμούς υπερτερούν κάθε άλλης διάταξης.

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ (Σημείο κλήσης):

Οι αθλητές και οι αθλήτριες πρέπει να οριστικοποιήσουν τη συμμετοχή τους 60’ πριν τη διεξαγωγή του αγωνίσματος τους, με αυτοπρόσωπη παρουσία στο σημείο κλήσης, λαμβάνοντας τον αριθμό και το αντίστοιχο καρτελάκι συμμετοχής

Μετά το πέρας του χρονικού ορίου θα κλείνει το πινάκιο και κανένας αθλητής-αθλήτρια δεν θα γίνεται δεκτός.

Ως σημείο κλήσης ορίζεται, ο κατάλληλα διαμορφωμένος εξωτερικός χώρος του Μικρού Θεάτρου Επιδαύρου. ( Λιμάνι  Αρχαίας   Επιδαύρου )

 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1.     Ενστάσεις υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

2.     Ενστάσεις που αφορούν αντικανονική συμμετοχή αθλητή – αθλήτριας πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη του αγώνα, εγγράφως, και εκδικάζονται από την διοργανώτρια Επιτροπή. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν έχει τα απαραίτητα παραστατικά για να εκδικάσει την ένσταση, ο αθλητής – τρια επιτρέπεται να συμμετάσχει «υπό αίρεση» και η ένσταση είναι δυνατόν να εκδικασθεί και μετά τον αγώνα.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η τεχνική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25/6/2016 και ώρα 12:30 στην  Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Λυγουριού (Ισόγειο Ιερού Ναού Αγ. Βασιλείου) .

Στη σύσκεψη καλούνται να λάβουν μέρος οι συνοδοί, οι προπονητές και οι αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι και θα παραλάβουν τους αριθμούς και τα καρτελάκια συμμετοχής.

Στη σύσκεψη θα διευκρινιστούν όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα προκήρυξη.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ     

1.   Στον  Επιδαύριο  Δρόμο θα ισχύσει ηλεκτρονική  χρονομέτρηση.

2.   Οι  αθλητές  κατά  την  εγγραφή  τους στη  γραμματεία  στην αφετηρία ( Μικρό  Θέατρο ) θα  παραλάβουν  μπλουζάκι  του  Χορηγού, το  οποίο  υποχρεούνται να  το  φοράνε στη  διάρκεια του αγώνα.

3.   Στην αίθουσα κλήσης (σημείο κλήσης) οι αθλητές – αθλήτριες θα δηλώσουν την παρουσία τους 60΄ πριν από την έναρξη των αγώνων.

4.   Ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, θα ρυθμίζεται από τον Αλυτάρχη του αγώνα.

 

5.   Απαγορεύεται η διαφήμιση προϊόντων που δεν συνάδουν με το αθλητικό πνεύμα (οινοπνευματώδη ποτά, τσιγάρα κ.λπ.)  και τον αρχαιολογικό  χώρο.

6.   Η συμμετοχή σε όλες τις κατηγορίες είναι δωρεάν.

7.   Ανά 1 Km θα υπάρχουν πινακίδες που θα αναγράφουν την χιλιομετρική απόσταση που θα έχει διανυθεί.

8.   Σε όλη τη διαδρομή θα υπάρχει ειδική σήμανση, σταθμοί ελέγχου, εθελοντές δείκτες διαδρομής, ιατρική φροντίδα(ιατρός αγώνα, ασθενοφόρο),οδική προστασία (περιπολία αστυνομίας, οχήματα δήμου),πυροπροστασία μονοπατιού, εθελοντές Σαμαρείτες.

 

9.   Δύο ώρες πριν από τις εκκινήσεις, στην αφετηρία, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και αθλητές που δεν είχαν έγκαιρα δηλωθεί.

 

 

10.       Πριν  και  μετά την λήξη των αγώνων οι αθλητές θα μετακινηθούν από τον τερματισμό στην αφετηρία  και αντίθετα με λεωφορεία των διοργανωτών.

(Από  τους  διοργανωτές  θα  ακολουθήσει  στην  ιστοσελίδα του  Δήμου  Επιδαύρου  Πρόγραμμα  Δρομολογίων για τον Δρόμο των 15 Κm και  των  Περιπατητών 7 Km   Αγ.. Ανδρέα)

11.       Ανάλoγα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στη περιοχή, μπορεί να γίνουν μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα ,οι οποίες θα ανακοινωθούν έγκαιρα.

12.       Οι αθλητές –τριες καθώς και οι θεατές οφείλουν να διατηρούν τους αρχαιολογικούς χώρους και το φυσικό περιβάλλον καθαρό. Από την διοργάνωση προβλέπονται σακούλες και καλάθια απορριμμάτων.

 

 

 

 

ΕΠΑΘΛΑ

1.     Στους πρώτους νικητές –τριες θα δοθούν κύπελλα, μετάλλια και διπλώματα.

2.     Στους  δεύτερους και τρίτους νικητές –τριες θα δοθούν μετάλλια και διπλώματα

3.     Σε όλους τους τερματίζοντες αθλητές -τριες θα δοθούν μετάλλια και διπλώματα .

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ

Η απονομή των επάθλων θα πραγματοποιηθεί στο χώρο τερματισμού (Αρχαίο Στάδιο Ασκληπιείου Επιδαύρου), και μετά τον τερματισμό όλων των αθλητών –τριών, σύμφωνα με το πρόγραμμα και σε ειδική τελετή.

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

 

1.   Κατηγορία «Περιπατητών 15 Km»

 

2.  Κατηγορία «Περιπατητών 7 ΚΜ»

 

3.  Κατηγορία «Μαθητών  Δημοτικού» Δ΄ – Ε΄ –  ΣΤ ΄  τάξης  600 μέτρα.

 

4.     Κατηγορία «Μαθητών Γυμνασίου» Α’ – Β΄-  Γ΄  τάξης 800 μέτρα.

 

5.   Κατηγορία  «Μαθητών Λυκείου» Α΄- Β΄- Γ΄ τάξης  1.000 μέτρα.

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ

 

1.   Κατηγορία «Περιπατητών»

Συμμετέχοντες: άνδρες, γυναίκες και παιδιά από 16 ετών και άνω.

α.  Απόσταση διαδρομής: 15 Km

Αφετηρία: Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

Τερματισμός: Αρχαίο Στάδιο Ασκληπιείου Επιδαύρου

Ώρα εκκίνησης ,17.30.

β.  Απόσταση διαδρομής: 7 Km

Αφετηρία: Είσοδος  Αρχαίου Δρόμου  ( Άγιος  Ανδρέας )

Τερματισμός: Αρχαίο Στάδιο Ασκληπιείου Επιδαύρου

Ώρα εκκίνησης ,18.45.

 

2.   Κατηγορία «Μαθητών  Δημοτικού» γεννηθέντων 2004 – 2005 – 2006

Συμμετέχοντες: Αγόρια και κορίτσια

Απόσταση διαδρομής: 600 m

Αφετηρία: Αρχαιολογικός  Χώρος  Ασκληπιείου  Επιδαύρου

Τερματισμός: Αρχαίο Στάδιο Ασκληπιείου Επιδαύρου

Ώρα  εκκίνησης, 18:40΄ .

 

3.   Κατηγορία «Μαθητών Γυμνασίου» γεννηθέντων 2001 – 2002 – 2003

Συμμετέχοντες: Αγόρια και κορίτσια

Απόσταση διαδρομής: 800 m

Αφετηρία: Αρχαιολογικός  Χώρος Ασκληπιείου Επιδαύρου

Τερματισμός: Αρχαίο Στάδιο Ασκληπιείου Επιδαύρου

Ώρα εκκίνησης, 18:50 ΄.

 

4.   Κατηγορία  «Μαθητών Λυκείου»  γεννηθέντων 1998 – 1999 – 2000

 

Συμμετέχοντες: Αγόρια και κορίτσια

Απόσταση διαδρομής: 1.000  m

Αφετηρία: Αρχαιολογικός  Χώρος   Ασκληπιείου Επιδαύρου

Τερματισμός: Αρχαίο Στάδιο Ασκληπιείου Επιδαύρου

Ώρα  εκκίνησης.19.05.

Επισυνάπτονται. Υποδείγματα  Δηλώσεων Συμμετοχής (1 , 2 και 3 ).

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

·       ΔΗ.Κ.Ε.Π.ΕΠ.

·       Σ.Ε.Ο.

·       Ε.Α.Σ.  ΣΕΓΑΣ  Περιφέρειας  Πελοποννήσου

 

·       ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  – Π. Ε. Αργολίδας

 

·       ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

 

 

·       ΦΟΡΕΙΣ

 

 

 

 

 

                   ΓΙΑ ΤΗ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

 

Ο Δήμαρχος  Επιδαύρου                         

        Κωνσταντίνος  Γκάτζιος

 

 

       ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

 

            Ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας    

          Αναστάσιος Χειβιδόπουλος

 

 

Η Δ/ντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Άλκηστις  Παπαδημητρίου

 

Ο Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας    

Ιωάννης  Γαληνός

         

Μέλος του  ΣΕΓΑΣ

Ιωάννης Μπόλας

 

Ο Πρόεδρος του  συλλόγου Μαραθωνοδρόμων  Αργολίδας

Δημήτριος  Βύρλας