Λόγω κατολισθήσεων των τελευταίων ημερών, στην έση Ζάστανο Ψάθας, δεν κατέστη δυνατόν να αδειοδοτηθεί ο αγώνας από τις τοπικές αστυνομικές αρχές γι’αυτό και αναβάλλεται.
Ο αγώνας θα μεταφερθεί σε νέα ημερομηνία.

Ζητούμε συγγνώμη από τους εκαντοντάδες φίλους και φίλες που δήλωσαν συμμετοχή τον αγώνα.