Αναγγελία έναρξης της διαδικασίας – ψηφοφορίας για την ανάδειξη του καλύτερου αθλητή-αθλήτρια για το 2014

 

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά με την ανάδειξη του καλύτερου αθλητή – αθλήτριας σε αγώνες υπεραπόστασεων (βουνό -άσφαλτος) για το 2014 ανακοινώνουμε τον πίνακα αθλητών – αθλητριών που θα λάβουν μέρος σαν υποψήφιοι προς επιλογή. 
Η επιλογή αλλά και η κατάταξη τους κατά σειρά αξιολόγησης έγινε με βάση το πλήθος των συμμετοχών τους στους αγώνες, τον βαθμό δυσκολίας του αγώνα, τον χρόνο που πραγματοποίησαν, την θέση που κατέλαβαν αλλά και την πολυποικιλότητα στους αγώνες που έλαβαν μέρος (βουνό και άσφαλτος).
Θα παρακαλούσαμε η προτίμηση στους αθλητές να γίνει με αξιοκρατικά κριτήρια αφήνοντας κατά μέρος τις προσωπικές συμπάθειες, την εντοπιότητα κλπ.

Υπενθυμίζουμε ότι η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως την 31/12/2014 , θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.doliho.gr  στο email: info@doliho.gr

και ο καθένας θα μπορεί να ψηφίσει μία μόνο φορά τον αθλητή και την αθλήτρια που κατά την γνώμη του πιστεύει ότι πρέπει να επιβραβεύσει για τις επιδόσεις του για το 2014.

Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.