Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να σταλούν στο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με email το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013 και ώρα 14.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση marathon@segas.gr.
Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία δήλωση συμμετοχής.
Σημείωση: σε περίπτωση προβλήματος θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την κ. Αγγελική Προκάκη, Τμηματάρχη Αθλητικού, στα τηλέφωνα 210-93.15.886 & 210- 93.31.113.
Η υποβολή της δήλωσης θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη συνημμένη φόρμα εγγραφής.
 
Στέφανος Ματάκης
τηλ. 6946953858 – 6942982633