Αναλυτικές πληροφορίες & Εγγραφές αποκλειστικά στο site του αγώνα:
http://lepantorun.lepantorunners.gr