Στις 15 Μαϊου 2016 θα διεξαχθεί ο 2ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου Δάσους Κουρί Αλμυρού Μαγνησίας. Απόσταση 7 χιλιόμετρα.


Περισσότερες πληροφορίες προσεχώς.