ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

4ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
15 Νοεμβρίου 2015

Διοργάνωση
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Η Δ/νση Παιδείας του Δήµου Χαλανδρίου προκηρύσσει τον 4ο Αγώνα Δρόµου Ρεµατιάς Χαλανδρίου με Δωρεάν συμμετοχή.
Ο Αγώνας έχει τρεις αποστάσεις:
– Δρόµος 10 χλμ. και 4 χλμ. Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων, Νεανίδων
– Παιδικός αγώνας δρόµου, Γύρος πλατείας για παιδιά Δημοτικού.
Η όλη εκδήλωση έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά με κορυφαίο την εθελοντική προσφορά τροφίμων μακράς διάρκειας την ημέρα παραλαβής των αριθμών από τους συμμετέχοντες αλλά και από φιλάθλους την ημέρα του αγώνα, για τη στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χαλανδρίου.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Η αφετηρία και ο τερµατισµός θα είναι στην κεντρική πλατεία της πόλης µας. Οι συμμετέχοντες δροµείς θα ξεκινήσουν από την κεντρική πλατεία Χαλανδρίου και θα ακολουθήσουν την προγραµµατισµένη διαδροµή με αφετηρία και τερµατισµό τη κεντρική πλατεία της πόλης µας. Οι συµµετέχοντες δροµείς των 4 χιλιομέτρων θα πραγματοποιήσουν το γύρο της πλατείας και μία στροφή στη παραρεμάτια ζώνη, ενώ οι δρομείς των 10 χιλιομέτρων μία των 4 (κοινή με τον αγώνα των 4 χιλιομέτρων) και μία των 6 χιλιομέτρων, όπου θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σε όλη του την έκταση το όµορφο τοπίο της παραρεµάτιας ζώνης του δήµου.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τις διαδροµές θα αναρτηθούν σύντοµα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015

ΩΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
⦁    09:00 10χλμ – Ανδρών/Γυναικών
⦁    10:30 4χλµ. – Ανδρών/Γυναικών
⦁    11:20  Παιδικός αγώνας

ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
10 χλµ.: 90’ λεπτά (πέραν αυτού του ορίου, οι δροµείς τρέχουν χωρίς την υποστήριξη της διοργάνωσης).

ΤΟΠΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ & ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Κεντρική Πλατεία Χαλανδρίου (Ελευθερωτών).

1

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συµµετοχή στον Αγώνα Ρεµατιάς Χαλανδρίου είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Όλοι οι συµµετέχοντες καλούνται να προσφέρουν τρόφιµα για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήµου στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 4ου ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ:

Δηλώσεις Συµµετοχής:

Οι εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά μόνο στην σελίδα www.runningreece.com/el/halandri-2015

Οι αιτήσεις για τις δηλώσεις συµµετοχής (για όλους τους αγώνες) θα βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα του αγώνα https://agonasrematiashalandriou.wordpress.com στην καρτέλα Εγγραφές
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο  email: agonasrematiashalandriou@halandri.gr

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα η εγγραφή να γίνει στο Δημαρχείο Χαλανδρίου στη διεύθυνση Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, ώρες 09:00 – 15:00, 2ος όροφος.

Για τους αγώνες 10 χλµ. και 4 χλµ., θα πρέπει να αποσταλούν έως και τις 10 Νοεμβρίου και ώρα 13:00

⦁    Οποιαδήποτε δήλωση συµµετοχής υποβληθεί µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία δεν θα θεωρείται έγκυρη. Δηλώσεις συµµετοχής την ηµέρα του αγώνα, δεν θα γίνονται δεκτές.
⦁    Για τον παιδικό αγώνα Γύρος πλατείας οι δηλώσεις συµµετοχής θα γίνονται δεκτές έως και το Σάββατο 14 Νοεμβρίου και ώρα 16:00.

Μετά την έγκυρη εγγραφή θα αποστέλλεται απαντητικό email από την γραµµατεία της διοργανώτριας αρχής για κάθε αίτηση συµµετοχής που έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά.

Έγκυρες εγγραφές θεωρούνται αυτές που οι αιτήσεις τους έχουν κατατεθεί εντός του ως άνω χρονικού ορίου. Δεν επιτρέπεται η δήλωση περισσοτέρων της µίας διαδροµής. Παρακαλούµε τους δροµείς να συµπληρώνουν όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στις αιτήσεις για να διευκολύνεται το έργο της διοργανώτριας αρχής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στo τηλέφωνo: 2132023874, 2132023921,  ώρες 09:00 – 13:00, καθώς και στο email: agonasrematiashalandriou@halandri.gr

Δικαίωµα Συµµετοχής: Δικαίωµα συµµετοχής στους αγώνες των 10 χλµ. και των 4 χλµ., έχουν όλοι οι άνδρες και γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας.

2

Σε περίπτωση που ο/η δροµέας είναι κάτω των 18 ετών, η δήλωση συµµετοχής πρέπει να είναι υπογεγραµµένη από τον γονέα/κηδεµόνα. Για τον παιδικό αγώνα Γύρος πλατείας, δικαίωµα συµµετοχής έχουν τα παιδιά που είναι γεννηµένα από το 2003 έως το 2010 (παιδιά δηµοτικού).

Τονίζεται ότι όλοι οι δροµείς ανεξαρτήτως ηλικίας θα πρέπει πρόσφατα να έχουν εξεταστεί από εξειδικευµένο ιατρό διότι αγωνίζονται µε δική τους αποκλειστικά ευθύνη.

Διανοµή Αθλητικού Υλικού: Η διανοµή αθλητικού υλικού (νούµερο συµµετοχής, ηλεκτρονικός µετρητής chip), θα γίνεται την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 ώρες 13:00 – 20:00 και το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015 και ώρες 10:00 – 16:00 στη Κεντρική πλατεία Χαλανδρίου σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο από την διοργανώτρια αρχή.

Το αθλητικό υλικό δεν θα δίνεται την ηµέρα του αγώνα.

Η διοργανώτρια αρχή έχει προβλέψει ειδικό χώρο φύλαξης του ιµατισµού των δροµέων για την ηµέρα του Αγώνα.

Κανονισµοί
Η τήρηση των κανονισµών του ΣΕΓΑΣ, για αγώνες δρόµων εκτός αγωνιστικής εγκατάστασης σε εθνικό επίπεδο, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή και ισότιµη συµµετοχή όλων των δροµέων σε αυτό το µαζικό αθλητικό γεγονός. Απαγορεύεται κάθε παράκαµψη και συντόµευση της διαδροµής. Επιπλέον, απαιτείται η αλληλοκατανόηση και εξυπηρέτηση των δροµέων µεταξύ τους, τόσο πριν όσο και µετά τον αγώνα, ιδιαίτερα όµως κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μεµονωµένοι δροµείς αλλά και οµάδες δροµέων οφείλουν να σέβονται τους υπόλοιπους συναθλητές τους, να µην αλληλο-εµποδίζονται στην προσπάθειά τους και να µην εµποδίζουν την οµαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Τροποποίηση – Διαδροµών και Κανονισµών – Διαδικασιών

Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωµα να προβεί στην τροποποίηση των Διαδροµών του Αγώνα και των Κανονισµών – Διαδικασιών, εάν κριθεί απαραίτητο και πάντα για την ασφάλεια και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δροµέων.

Χρονοµέτρηση – Αριθµός Συµµετοχής
Για τέταρτη συνεχή χρονιά ο Αγώνας Δρόµου Ρεµατιάς Χαλανδρίου (10 χλµ. και 4 χλµ.) θα υποστηρίζεται από Σύστηµα ηλεκτρονικής χρονοµέτρησης. Ο κάθε δροµέας θα πρέπει να έχει τοποθετηµένο το ειδικό chip χρονοµέτρησης στο παπούτσι του καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα. Οι δροµείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το chip που δίνεται, είναι ιδιοκτησία της

3

εταιρίας χρονοµέτρησης και θα πρέπει να επιστραφεί αµέσως µετά τον τερµατισµό του αγώνα στον χώρο παράδοσης. Παρακαλούµε να βοηθήσετε το έργο της διοργανώτριας αρχής. Σε περίπτωση που εγκαταλείψατε τον αγώνα και δεν καταφέρατε να προσέλθετε στον τερµατισµό, παρακαλούµε να επιστρέψετε το chip εντός δύο ηµερών στο Γραφείο Δηµοσίων Σχέσεων του Δήµου Χαλανδρίου στη διεύθυνση Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου ώρες 09:00 – 15:00. Τέλος, όλοι οι δροµείς πρέπει να αγωνιστούν, µε τον Αριθµό Συµµετοχής, τοποθετηµένο σε εµφανές σηµείο στην ενδυµασία τους.

Υγειονοµική Κάλυψη
Οι δροµείς που θα λάβουν µέρος στον Αγώνα, οφείλουν να υποβληθούν σε πλήρη ιατρικό έλεγχο πριν τη συµµετοχή τους, µε προσωπική τους ευθύνη. Την ηµέρα του αγώνα, θα υπάρχει υγειονοµική κάλυψη στον χώρο της Εκκίνησης – Τερµατισµού και σε όλο το µήκος των διαδροµών από Γιατρούς – Νοσηλευτές και Εθελοντές.

Σήµανση Διαδροµής
Σε όλο το µήκος της Μεγάλης και της Μικρής Αγωνιστικής διαδροµής θα υπάρχει σχετική ένδειξη από την διοργανώτρια αρχή, που θα δηλώνει την διανυθείσα χιλιοµετρική απόσταση, καθώς και τη σωστή πορεία της διαδροµής. Επιπλέον της σήµανσης, θα υπάρχει προσωπικό σε κοµβικά σηµεία του Αγώνα που θα ενηµερώνει και θα κατευθύνει τους δροµείς.

Σταθµοί Τροφοδοσίας – Απορρίµµατα
Εµφιαλωµένο νερό και µπάρες δηµητριακών θα παρέχονται στους δροµείς του Αγώνα στο χώρο της Εκκίνησης – Τερµατισµού. Στον Αγώνα των 10 χλµ. θα υπάρξει ενδιάµεσος σταθµός υποστήριξης µε εµφιαλωµένο νερό. Για το ακριβές σηµείο θα υπάρξει ενηµέρωση από τη διοργανώτρια αρχή µε νέα ανακοίνωση.

Σηµείωση: Χρονικό όριο ολοκλήρωσης του αγώνα των 10 χλµ. είναι τα 90’ λεπτά. Ο αγώνας των 10 χλµ. θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 10:30, διότι αµέσως µετά θα ακολουθήσει η εκκίνηση του αγώνα των 4 χλµ. Όλοι οι δροµείς που συµµετέχουν στον Αγώνα Δρόµου Ρεµατιάς, καθώς και το προσωπικό της διοργανώτριας αρχής, οφείλει να διατηρήσει το φυσικό περιβάλλον καθαρό. Η διοργανώτρια αρχή είναι υπεύθυνη για την ύπαρξη σημείων αποκομιδής απορριμμάτων καθ’ όλη τη διαδροµή ειδικότερα στους Σταθµούς Τροφοδοσίας και στα Σηµεία Ελέγχου. Η παραρεµάτια ζώνη της πόλης µας αποτελεί έναν από τους ελάχιστους πνεύµονες πρασίνου που έχουν διατηρηθεί στην υπερκορεσµένη από «τσιµέντο» πρωτεύουσα. Είναι στα «χέρια» όλων µας να την διατηρήσουµε καθαρή και πράσινη.

4

Έπαθλα – Απονοµές
Στους τρεις πρώτους νικητές της γενικής κατάταξης, ανδρών – γυναικών (ανεξαρτήτως ηλικιακής κατηγορίας), κάθε Αγώνα, θα απονεµηθούν κύπελλα – μετάλλια.

Αναµνηστικά μετάλλια θα πάρουν όλοι όσοι τερµατίσουν τον αγώνα. Τα µετάλλια θα δίνονται µετά τη γραµµή τερµατισµού, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, σε σηµείο που να µην εµποδίζεται η ροή του Αγώνα.

Αποτελέσµατα
Μετά τη λήξη κάθε αγώνα θα ανακοινώνονται άµεσα τα αποτελέσµατα των τριών πρώτων δροµέων (άνδρες – γυναίκες). Τα επίσηµα αποτελέσµατα όλων των δροµέων, που συµµετείχαν στους αγώνες, κατόπιν επεξεργασίας από τους υπευθύνους ηλεκτρονικής χρονοµέτρησης θα ανακοινωθούν στην ιστoσελίδα του αγώνα https://agonasrematiashalandriou.wordpress.com/ και στην σελίδα του δήμου www.halandri.gr στην καρτέλα Αποτελέσµατα καθώς και σε άλλες ιστοσελίδες αθλητικού ενδιαφέροντος.

Ηλικιακές Κατηγορίες Αγώνων
Κατηγορίες 10 χλµ (Άνδρες)
⦁    18-35 ετών
⦁    35-45 ετών
⦁    45-55 ετών
⦁    55-65 ετών
⦁    65 ετών και άνω
Image
Κατηγορίες 10 χλµ (Γυναίκες)
⦁    18-30 ετών
⦁    30-40 ετών
⦁    40-50 ετών
⦁    50-60 ετών
⦁    60 ετών και άνω
Image
Κατηγορία 4 χλµ.
Θα υπάρξει γενική κατάταξη ανδρών – γυναικών, χωρίς ηλικιακές κατηγορίες.

Γύρος πλατείας
Θα καταµετρηθούν οι 10 πρώτοι τερµατίσαντες ανά φύλλο

Επικοινωνία – Τύπος – Φωτογραφίες
Η διοργανώτρια αρχή είναι υπεύθυνη για την παροχή πληροφοριών σε οποιοδήποτε μέσο ενηµέρωσης (σε ό, τι αφορά τη διοργάνωση), µε συνεντεύξεις, δελτία τύπου και παροχή φωτογραφικού υλικού. Υπεύθυνο τµήµα ορίζεται το

5

Γραφείο Τύπου Δήµου Χαλανδρίου. Για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία, διευκρίνιση και θέµατα επικοινωνίας ορίζεται το Γραφείο Δηµοσίων Σχέσεων του Δήµου Χαλανδρίου. Τέλος, τα ονόµατα και οι φωτογραφίες των δροµέων θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ελεύθερα από τη διοργανώτρια αρχή προς τα Μ.Ε.Ε. και οπουδήποτε αλλού κριθεί σκόπιµο από αυτούς.

Εθελοντισµός: Το πρόγραµµα Εθελοντισµού του Αγώνα Ρεµατιάς Χαλανδρίου επιδιώκει να προσφέρει στους εθελοντές που θα συµµετάσχουν µια αξέχαστη εµπειρία. Στόχος του προγράµµατος είναι η δηµιουργία µιας οµάδας εθελοντών που θα συµβάλλουν µε την εµπειρία τους, στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του αγώνα www.halandri.gr και συγκεκριµένα την καρτέλα Κάλεσµα Εθελοντών.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο 4ος Αγώνας Ρεµατιάς Χαλανδρίου είναι αφιερωµένος, πέρα από την ανάδειξη της Ρεµατιάς, στην υποστήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήµου Χαλανδρίου