ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΛΑΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΟΣΛΜΑ-Υ)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 13-05-2013

 

Στα γραφεία του ΑΠΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, στην οδό Νικίου αρ. 56,  που φιλοξενεί την ΕΟΣΛΜΑ-Υ μέχρι την απόκτηση γραφείων πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 17:30 ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.).

 

Παρόντες κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ ήταν τα μέλη:

 

Γούλας Νικόλαος

Διαμαντής Γεώργιος

Λιαπής Κων/νος

Καμπαξής Σπυρίδων

Καραβασίλης Βλάσσης

Λαζαρίδης Κυριάκος

Μαραγκός Σπυρίδων

 

Συμμετείχε ο κ. Βασίλης Κατσίφας από το Σύλλογο Σμοκόβου, Καρδίτσας, καθώς επίσης και ο τεχνικός σύμβουλος της ΕΟΣΛΜΑ-Υ κ. Κων/νος Σάμιος.

 

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, για την εγκυρότητα της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  και διάβασε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

  1. Ειδική Αθλητική Αναγνώριση
  2. Διάθεση των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν από τους συλλόγους στον Μαραθώνιο του 2012.
  3. Καλεντάρι σε συνεργασία με ΣΕΓΑΣ και πλαίσιο αρχών. ΣΕΓΑΣ και λαϊκοί αγώνες δρόμου.
  4. Χορηγοί.
  5. Διάφορα.

 

ΘΕΜΑ 1

Αποφασίστηκε ομόφωνα η συνέχιση της προσπάθειας για ειδική αθλητική αναγνώριση. Ανατέθηκε, στον Γενικό Γραμματέα να εξετάσει νομικές και άλλες ενέργειες, σε Ελληνικές και διεθνείς αρχές, ώστε να προχωρήσει η ειδική αθλητική αναγνώριση και να μην χαθεί κάποιο προθεσμία.

 

ΘΕΜΑ 2

Αποφασίστηκε ομόφωνα να διεκδικηθούν τα χρήματα που προκύπτουν από την συμφωνία με τον ΣΕΓΑΣ και την οργανωτική επιτροπή του μαραθωνίου, με κάθε  μέσον. Εξουσιοδοτήθηκε ο πρόεδρος  και ο Γενικός Γραμματέας για κάθε ενέργεια προς αυτήν την κατεύθυνση.

 

ΘΕΜΑ 3

Η μονομερής ενέργεια του ΣΕΓΑΣ να ανακοινώσει λαϊκούς αγώνες σε ημερομηνίες που γίνονται αγώνες της ΕΟΣΛΜΑ Υ και μάλιστα χωρίς την παρουσία εκπροσώπων της ομοσπονδίας, θεωρείται ότι θέτει τέρμα στις συζητήσεις ανάμεσα στις δυο ομοσπονδίες με θέμα  το καλεντάρι.

Εν αναμονή νέων πρωτοβουλιών, αποφασίστηκε ομόφωνα να σταλεί επιστολή στους συλλόγους, για ενίσχυση μαζικά των αγώνων των συλλόγων της ομοσπονδίας μας.

 

ΘΕΜΑ 4

Τέθηκαν διάφορες προτάσεις οι οποίες θα εξεταστούν με λεπτομέρεια και θα υπάρχει σχετική εισήγηση, πριν από την λήψη απόφασης.

 

ΘΕΜΑ 5

Εν όψει της επίσκεψης για σύνοδο, του Διοικητικού Συμβουλίου της FISpT (Παγκόσμια Ομοσπονδία Αθλητισμός για όλους) αποφασίστηκε:

1.      Να παρατεθεί γεύμα στο Διοικητικό Συμβούλιο FISpT.

2.      Το κόστος του γεύματος θα αναληφθεί από τα μέλη του Δ.Σ της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, προσωπικά, ανεξάρτητα με το αν θα συμμετέχουν ή όχι.

 

ΘΕΜΑ 6

Αποφασίστηκε ομόφωνα η ένταξη του Ορειβατικού Συλλόγου Πύλης στις τάξεις της ΕΟΣΛΜΑ-Υ.

 

Η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ ορίστηκε για την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013, στα γραφεία του ΕΥΚΛΗ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ και ώρα 17:30.

 

Η Ατζέντα της συνεδρίασης θα σταλεί στα μέλη πριν την συνεδρίαση.

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

 

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων

 

 

 

 

 

                        ________                                            ____________

Ν. Γούλας                                             Γ. Διαμαντής

        Πρόεδρος Δ.Σ.                                     Γεν. Γραμματέας

 

 

Λιαπής Κων/νος

Καμπαξής Σπυρίδων

Καραβασίλης Βλάσσης

Λαζαρίδης Κυριάκος

Μαραγκός Σπυρίδων