Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Νομού Λάρισας και στη συνέχεια διεξήχθησαν οι εκλογές για ανάδειξη Δ.Σ. 
Κατόπιν, στις 27 Φεβρουαρίου 2016, το νέο Δ.Σ. συνήλθε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Γούλας Απόστολος
Αντιπρόεδρος: Χατζηιωάννου Ιωάννης
Γενικός Γραμματέας: Παππά Μελίνα
Ταμίας: Γκέτσιος Κων/νος
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Περάκης Κριστιάν
Μέλη: Γούλας Νικόλαος και Γκισάκης Ιωάννης
Αναπληρωματικά μέλη: Γκερλή Αικατερίνη και Βασιλός Ιωάννης.

Εξελεκτική Επιτροπή
Δημόπουλος Αθανάσιος
Αναστασίου Μιχαήλ
Ξηροφώτος Αλέξης
και Σιμούλης Θωμάς (αναπληρωματικός).