Ο Σύνδεσμος Λαογραφικού – Ιστορικού Μουσείου Ακραιφνίου ,ανακοινώνει τον
4ο Πτώιο Αγώνα Δρόμου ,που θα διεξαχθεί στις
5 Οκτωβρίου 2014

στο Ακραίφνιο Βοιωτίας .
Όσον αφορά στις διαδρομές και σε άλλες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις