Εάν δεν βρίσκετε το όνομα σας η κάποιο στοιχείο του ονόματος η του αγωνίσματος είναι λάθος παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Τσιμακίδη Σταύρο στο email sta-tsi@hotmail.com
η στο κινητό 6974411515.