ΝΕΟ ΔΣ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Κουτιός Δημήτριος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Θεολόγου Ελένη

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                 Μποκολίνης Γεώργιος

ΤΑΜΙΑΣ                                             Βαρβαρέσου Γεωργία

ΕΦΟΡΟΣ/ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Παπακωνσταντίνου Αθανάσιος