ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την 1η  Φεβρουαρίου του 2016  και ώρα 20:00 συνήλθαν σε προγραμματισμένη συνεδρίαση σύμφωνα με το καταστατικό, οι   πλειοψηφίσαντες εκλεγέντες για τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ελευσίνας.

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις σχετικές προτάσεις που έγιναν για τη θέση του προέδρου, γραμματέα, ταμία, γενικού έφορου και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., ψηφίσθηκε και εκλέχθηκε ομόφωνα η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Δ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  ως ακολούθως:

 

1.    Πρόεδρος: Θεολόγου Ελένη

2.    Αντιπρόεδρος: Γεώργας Σωκράτης 

3.    Γραμματέας: Αραούζος Γεώργιος

4.    Ταμίας: Λίγγου Ειρήνη

5.    Γενικός  Έφορος: Κυριάκου Αναστασία

6.    Αναπληρωματικό Μέλος: Κουσκούτης Γεώργιος

7.    Αναπληρωματικό Μέλος: Χειμωνίδη Έλενα

 

Ελευσίνα  01 Φεβρουαρίου 2016

 

   Η Πρόεδρος                                                                                                                     Ο Γραμματέας

Θεολόγου Ελένη                                                                                                           Αραούζος Γεώργιος