ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ιωάννινα – 20/01/2014
 
 
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Σήμερα την 20η Ιανουαρίου του 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μμ συνήλθαν σε προγραμματισμένη συνεδρίαση σύμφωνα με το καταστατικό, οι κάτωθι πλειοψηφίσαντες εκλεχθέντες για τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δρομέων Ιωαννίνων.

1.     Μυλωνάς Βασίλειος

2.     Δεμερτζής Γιώργος

3.     Καντζέλης Αναστάσιος

4.     Γραμμενιάτης Ευάγγελος

5.     Ανδρούτσος Αλέξιος

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις σχετικές προτάσεις που έγιναν για τη θέση του προέδρου, γραμματέα, ταμία και μελών του Δ.Σ., ψηφίσθηκε και εκλέχθηκε ομόφωνα η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΔΙ ως ακολούθως:

1.     Πρόεδρος:           Δεμερτζής Γιώργος                          6980499050

2.     Γραμματέας:     Ανδρούτσος Αλέξιος                       6936762859

3.     Ταμίας:                Μυλωνάς Βασίλειος                       6936729400
4.     Μέλος:                 Καντζέλης Αναστάσιος                   6946282009
5.     Μέλος:                 Γραμμενιάτης Ευάγγελος             6944560563
 
E-mail:        sydromioanninon@gmail.com
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                      Ο Πρόεδρος                                                                                        Ο Γραμματέας

                                   

               Δεμερτζής Γιώργος                                                                            Ανδρούτσος Αλέξιος