Σταθμοί 21

ΘΕΣΠΙΕΣ ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 22.00

 

1) ΑΣΚΡΗ                                                                   7,0 χλμ.1ος=22.20      Τελευταίος       23.00

2) ΑΛΙΑΡΤΟΣ                                                            14,4     1ος=22.45       Τελευταίος       00.10

3) ΠΕΤΡΑ                                                                   18,0     1ος=23.05       Τελευταίος       00.40

4) ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                                 25,2     1ος=23.30       Τελευταίος       01.40

5) ΚΑΛΑΜΙ                                                               29,4     1ος=23.50       Τελευταίος       02.15

6) ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ                          35,4     1ος=00.10       Τελευταίος       03.00

7) ΘΟΥΡΙΟ                                                                39,5     1ος=00.30       Τελευταίος       03.35

8) ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ                                                         43,3     1ος=00.50       Τελευταίος       04.25

9) ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΑΥΛΕΙΑ                                   48,3     1ος=01.10       Τελευταίος       05.15

10) ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΙΘΟΡΕΑ-ΑΤΑΛΑΝΤΗ         51,7     1ος=01.25       Τελευταίος       05.45

11) ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                        57,8     1ος=01.50       Τελευταίος       06.40

12) ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ                                                 61,4     1ος=02.05       Τελευταίος       07.10

13) ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΟΔΙΟΥ                                  65,1     1ος=02.25       Τελευταίος       07.45

14) ΜΟΔΙ                                                                   69,4     1ος=02.50       Τελευταίος       08.25

15)  ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ                                         73,7     1ος=03.15       Τελευταίος       09.10

16) ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ                   78,2     1ος=03.35       Τελευταίος       09.55

17) ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ                                                  81,1     1ος=03.50       Τελευταίος       10.25

18) ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ                                                    88        1ος=04.30       Τελευταίος       11.40

19) ΑΝΑΒΡΑ                                                             94        1ος=05.00       Τελευταίος       12.40

20) ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                  100      1ος=05.30       Τελευταίος       13.40

21) ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ                                                   102      1ος=05.40       Τελευταίος       14.00