Επισυνάπτεται η πεδινή διαδρομή των 26 χλμ.
Επισημαίνεται ότι η διαδρομή είναι κυκλική από το 8 έως το 12 χλμ
 Ανά 5χλμ θα υπάρχουν σταθμοί με ισοτονικά και νερά
 alt