Σημειώνεται ότι για την παραλαβή θα πρέπει ο κάθε δρομέας να έχει μαζί του ταυτότητα
ή διαβατήριό τους, καθώς και αντίγραφο του e-mail με τον αριθμό συμμετοχής του που θα
σταλεί σταδιακά σε όλους τους δρομείς τις επόμενες ημέρες.
Όσοι δεν λάβουν για κάποιο λόγο
email μπορούν από Δευτέρα η Τρίτη   14-15/3 από το
site
της διοργάνωσης να βρουν τον αριθμό συμμετοχής τους

 Στην περίπτωση ατομικής παραλαβής, υπάρχει δυνατότητα παραλαβής αριθμού και
πακέτου συμμετοχής από άλλο άτομο, ΜΟΝΟ ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
και του e-mail με τον αριθμό συμμετοχής του εγγεγραμμένου δρομέα.