Μπορείτε να κάνετε την αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής για τον αγώνα του Σαρωνικού Δρόμου στην επιλογή Δηλώστε Συμμετοχή στην στήλη δεξιά