ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΔΥΑ

21ος ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/9/2014

Σας γνωρίζουμε ότι η προγραμματισμένη ημερήσια εκδρομή του ΣΔΥΑ / συμμετοχή στον ανωτέρω αγώνα ακυρώνετε, διότι δεν συμπληρώθηκαν οι απαιτούμενες θέσεις στο Πούλμαν για να πραγματοποιηθεί η εκδρομή

Για το Δ/ Σ του ΣΔΥΑ
Η Πρόεδρος                   Η Γεν. Γραμματέας

Ελένη Μπερτσάτου     Σπυριδούλα Μπούκα