Σας ενημερώνουμε ότι οι θέσεις για το πούλμαν του ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ για την Μεσσήνη 28/29 Μαρτίου έχουν καλυφτεί.