Οι θέσεις εχουν καλυφθεί   για τον μαραθωνιο της Θεσσαλονικης και των παράλληλων αγώνων ,